Свідоцтво на торговельну марку № 284122 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 284122 (заявка m201824379): pro; нарадча судово-дискусійний формат!; нарадча судово дискусійний формат
(111)
Номер свідоцтва
284122
(210)
Номер заявки
m201824379
(151)
Дата реєстрації знака
12.10.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.10.2028
(220)
Дата подання заявки
18.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.10.2020, бюл. № 19/2020
(731)
Заявники

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕКВІТІ»;
Пров. Рильський, 4, м. Київ, 01001 (UA)

Маліневський Олег Миколайович;
Вул. Олександра Кошиця, 10/21, кв. 72, м. Київ, 02068 (UA)

(732)
Власники

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕКВІТІ»;
Пров. Рильський, 4, м. Київ, 01001 (UA)

Маліневський Олег Миколайович;
Вул. Олександра Кошиця, 10/21, кв. 72, м. Київ, 02068 (UA)

(740)
Довірена особа

Крилов Андрій Євгенович (№ 356);
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Крилов Андрій Євгенович;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги агентств комерційного інформування; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; перевіряння рахунків (аудит); публікування рекламних текстів; рекламування поштою; розслідування у сфері підприємницької діяльності; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів 

Кл.38:

Забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн 

Кл.41:

Академії (освіта); викладання; освітні послуги; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних 

Кл.45:

Юридичні послуги; консультування щодо інтелектуальної власності; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; послуги з відстежування змін у законодавстві; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 249466 (заявка m201800321): equity
*249466 m201800321
Свідоцтво торговельну марку № 235440 (заявка m201712640): equity; attorneys at law
*235440 m201712640
Свідоцтво торговельну марку № 285057 (заявка m201825902): нарадча про
*285057 m201825902