Свідоцтво на торговельну марку № 292228 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292228 (заявка m201907049): ar; яя
(111)
Номер свідоцтва
292228
(210)
Номер заявки
m201907049
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.03.2029
(220)
Дата подання заявки
27.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий;

(731)
Заявники

Фомін Едуард Валерійович;
Просп. Московський, 131 А, кв. 85, м. Харків, 61001 (UA)

(732)
Власники

Фомін Едуард Валерійович;
Просп. Московський, 131 А, кв. 85, м. Харків, 61001 (UA)

(740)
Довірена особа

Михайлюк Ганна Валентинівна (№ 184);
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

"Михайлюк, Сороколат і партнери-патентні повірені";
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; маркетинг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування показів мод на рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з макетування на рекламні потреби; підбирання персоналу; прокат білбордів (рекламних щитів); радіорекламування; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 292229 (заявка m201907052): r; территория мудрого шопинга
*292229 m201907052
Свідоцтво торговельну марку № 292231 (заявка m201907056): smart store
*292231 m201907056
Свідоцтво торговельну марку № 292195 (заявка m201905861)
*292195 m201905861

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 181370 (заявка m201316326): rr; regal; ar; ra; яя; яа; ая; фл; фа; аф; лф
*181370 m201316326