Свідоцтво на знак № 104231 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104231 (заявка m200718354): полярный лед
(111)
Номер свідоцтва
104231
(210)
Номер заявки
m200718354
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
19.09.2017
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
29.10.2017
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
29.10.2027
(220)
Дата подання заявки
29.10.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2009, бюл. № 5/2009
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Айсшок»;
Вул. Здолбунівська, 7 А, м. Київ, 02081 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Айсшок»;
Вул. Л. Руденко, 6-А, м. Київ, 02140 (UA)

(740)
Довірена особа

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 168, м. Київ, 54, 01054

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 168, м. Київ, 54, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Лід харчовий 

Інші торговельні марки цього власника