Свідоцтво на торговельну марку № 301894 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301894 (заявка m201917809): lwow lemberg leopolis; наш львів
(111)
Номер свідоцтва
301894
(210)
Номер заявки
m201917809
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.07.2029
(220)
Дата подання заявки
09.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Сорокіна Любов Вадимівна;
Вул. Цетнерівка, 12/1, м. Львів, 79014 (UA)

(732)
Власники

Сорокіна Любов Вадимівна;
Вул. Цетнерівка, 12/1, м. Львів, 79014 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сорокіна Любов Вадимівна;
Вул. Єфремова, 79, кв. 136, м. Львів, 79057 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електронні видання завантажні; диски із записаними електронними публікаціями; DVD-диски (записані); диски магнітні; оптичні диски 

Інші торговельні марки цього власника