Свідоцтво на торговельну марку № 312505 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312505 (заявка m201825747): штрудель; cafe
(111)
Номер свідоцтва
312505
(210)
Номер заявки
m201825747
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.11.2028
(220)
Дата подання заявки
02.11.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

Арензон Олександр Якович;
Вул. Декабристів, 23 А, кв. 41, м. Миколаїв, 54017 (UA)

(732)
Власники

Арензон Олександр Якович;
Вул. Декабристів, 23 А, кв. 41, м. Миколаїв, 54017 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Топунов Микола Олександрович;
А/с 137, м. Миколаїв, 54029 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; оформляння вітрин; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з комерційного посередництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; психологічне тестування для відбирання персоналу; рекламування; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту харчових продуктів 29, 30, 31 класів і напоїв 29, 30, 31, 32, 33 класів (крім їх транспортування) та рекламної інформації щодо послуг 35,43 класів,яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати товари і замовляти послуги,в тому числі: у торгових мережах,магазинах оптової та роздрібної торгівлі,закладах громадського харчування,через каталоги цих товарів шляхом поштового замовлення,або з веб-сторінок і через глобальну мережу Інтернет. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 306825 (заявка m201829620): пекарня; рум'яний хліб; румяний хліб
*306825 m201829620