Свідоцтво на знак № 132866

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 132866 (заявка m200912939): partizan

132866

m200912939

27.12.2010

07.10.2019

07.10.2009

27.12.2010, бюл. № 24/2010

Данильченко Дмитро Олександрович;
Вул. Бережанська, 16, кв. 28, м. Київ, 04201 (UA)

Максименко Дмитро Васильович;
Вул. Мистецька, 19, м. Київ, 03118 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади і інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; абонентське устатковання для телекомунікаційних систем; автоматичні голосові інформаційні системи; акумулятори електричні; акустичні пристрої зв'язку; альтернативні джерела живлення; апаратура для цифрової передачі даних; апаратура для дистанційного керування; апаратура, крім лікарської, для аналізування; антени; аудіо- і відеотехніка; аудіо- і відеотюнери; блоки живлення; блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); блоки порівнювання; видання електронні (завантажні); вимірювальні давачі; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відеокомутатори; відеопосилювачі; відеоекрани; відеотелефони; віддалені розподільчі пристрої збору даних і керування; GPS-пристрої; GSM-пристрої; датчики; детектори; диски магнітні і оптичні; CD-диски, DVD-диски, CDR і DVDR-диски; дистанційні переривники; дрібні вимірювальні інструменти; електронні оповіщальні дошки; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електричні кабелепроводи (жильникопроводи); електричні системи заземлення; запобіжники від перенапруги; збалансовувальні пристрої; з'єднувальні затискачі електричні; з'єднувачі електричних ліній; з'єднувачі електричні; захисне обладнання для абонентських мереж і трактів передач; з'єднувачі і зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі безконтактні; індикатори електричні; кабелі (жильники) волоконні оптичні; кабелі (жильники) електричні; кабелі (жильники) коаксіальні; картки кодові магнітні; кодувальники магнітні; комп'ютерна техніка; комп'ютерні периферійні пристрої; комплектуючі та аксесуари до комп'ютерної техніки і комп'ютерів; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); компакт-диски (зчитна пам'ять); компоненти автоматизації, що належать до 9 класу; комплекти голосного зв'язку для телефонів; комутаційні модулі; комутаційне обладнання; комутаційні електричні апарати; контрольно-вимірювальна апаратура рівня вібрації та частоти обертання; контрольно-вимірювальні прилади; конденсатори електричні; контакти електричні; лічильники; магніти декоративні; механічні вивіски; мікросхеми архітектури цифрової мережі; муфти з'єднувальні до кабелів (жильників) електричних; навігаційне обладнання; навігаційні прилади та інструменти; обладнання зв'язку; обладнання для мереж передачі даних; обладнання і комплектуючі для систем контролю доступу, автоматизації приміщень, замкненого охоронного телебачення, відеоспостереження, охорони, збору і збереження інформації; оптичні вироби; оптичні компоненти; оптичні носії інформації; передавачі далекого зв'язку (телекомунікації); переговорна апаратура (внутрішня); передавачі електронних сигналів; переривники; перемикальні щити; перетворювачі електричні; покажчики кількості; покажчики швидкості; посилювачі; прилади для реєстрування часу; пристрої для обробляння інформації; пристрої документування інформації; пристрої, що нормалізують сигнали датчиків; пристрої для дистанційного керування; пристрої збору даних і керування; провідники електричні; проводка електрична; промислові контролери; проекційне обладнання; пульти керування електричні; радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікації); регулівні прилади електричні; реле електричні; розніми контактні (електричні з'єднувачі); розпізнавальні картки магнітні; розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; сервери; системи автоматизації приміщень; системи заземлення; системи для передачі даних і збереження інформації; системи телекомунікацій і зв'язку; системи радіозв'язку і радіомоніторингу; сканери (обладдя для обробляння інформації); сонячні батареї; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; телекомунікаційне обладнання; телефонні передавачі; телефонні станції; температурні індикатори; термостати; точні вимірювальні прилади; трансформатори електричні; трансформатори знижувальні електричні; устатковання для IP-телефонії; устатковання для волоконно-оптичних систем зв'язку; устатковання для операторів зв'язку та інтернет-провайдерів; частотоміри; цифрові комутаційні системи; цифрові системи диспетчерського зв'язку; цифрові АТС 

Схожі торговельні марки