Свідоцтво на торговельну марку № 299494 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299494 (заявка m201916937): hire; hi re; first digital recruting agency
(111)
Номер свідоцтва
299494
(210)
Номер заявки
m201916937
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.07.2029
(220)
Дата подання заявки
04.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Бондарчук Іванна Костянтинівна;
Просп. Бажана, 30, кв. 95, м. Київ, 02140 (UA)

(732)
Власники

Бондарчук Іванна Костянтинівна;
Просп. Бажана, 30, кв. 95, м. Київ, 02140 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Зайченко В. Л.;
А/с 23, м. Київ, 02095 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; написання резюме для інших; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; підбирання персоналу; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств працевлаштування; послуги щодо комерційного посередництва; психологічне тестування для відбирання персоналу; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника