Заявка на знак № m201319981 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201319981: личный фермер

m201319981

31.10.2013

Колесник Андрій Миколайович;
 (UA)

Буженецький В'ячеслав Володимирович;
 (UA)

Пономарьова Сніжана Анатоліївна

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги відповідачів телефонних для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет [посередництво]; керування справами в готелях; визначання громадської думки; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язки з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інформування ділове; наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; допомога в керуванні справами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті [менеджмент спортивний]; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; допомога у комерційному або промисловому керуванні; комплектування штату працівників; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; фахове консультування щодо підприємництва; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; влаштовування показу мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; допомога у комерційному або промисловому керуванні; психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання [орендування] місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання [прокат] рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; написання рекламних текстів; публікування рекламних текстів; створювання рекламних фільмів; рекламування; розвідування ділове; розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; аналізування собівартості; сприяння продажеві [посередництво]; складання звітів про стан рахунків; збирання статистичних даних; обробляння текстів; написання рекламних текстів; телевізійне рекламування; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; телемаркетинг; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; наймання [прокат] торговельних автоматів; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; наймання [прокат] фотокопіювальної техніки; комплектування штату працівників; консультування щодо штату працівників; шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному або декількох місцях продовольчих і/або непродовольчих товарів або інформації про ці товари,; з метою їх огляду і/або збуту зацікавленим особам,; в тому числі і покупцям на підприємствах оптової і/або роздрібної торгівлі,; через каталоги посилкової торгівлі,; телемагазини,; інтернет-сайти 

Інші торговельні марки цього власника