Заявка на торговельну марку № m202407692 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202407692: medi store; medistore; z; medistore
(210)
Номер заявки
m202407692
(220)
Дата подання заявки
15.04.2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; білий;

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Завантажні мобільні купони; обладнання для обробляння інформації; файли даних записані; завантажні електронні публікації; комп'ютерне програмне забезпечення та застосунки для мобільних пристроїв; завантажні застосунки для мобільних пристроїв; носії електронних даних; комп'ютерне програмне забезпечення, призначене для медичної галузі; кодовані подарункові картки; контактні лінзи; видання електронні; комп'ютерне програмне забезпечення для доступу, перегляду та пошуку в онлайнових базах даних; лінзи для окулярів; комп'ютерне програмне забезпечення для використання в медичних системах підтримки прийняття рішень; програмне забезпечення для мобільних застосунків; комп'ютерне програмне забезпечення для доступу до баз даних; застосунки комп'ютерні завантажні; футляри для окулярів та окулярів від сонця; комп'ютерні програми для комп'ютерів; окуляри від сонця; бази даних (електронні); кодовані картки лояльності; ланцюжки для окулярів та окулярів від сонця; пристрої для збереження даних; кодовані картки для членів; системи обробляння даних; окуляри; шнури для окулярів; картки кодовані; реєстратори та записувачі даних; програмні застосунки для мобільних телефонів, завантажні; шнури для сонцезахисних окулярів; обладнання та приладдя для обробляння даних (електричні та механічні). 

Кл.16:

Канцелярські товари; друкована продукція; подарункові сертифікати; подарункові ваучери; подарункові листівки; листівки; картки для записів; флаєри; довідкові картки; картки передплачених покупок, без магнітного кодування; обкладинки [канцелярські товари]; друковані навчальні матеріали; видання друковані; плакати; буклети; друковані купони; інформаційні бюлетені; друковані навчальні матеріали; брошури; друковані інформаційні папки. 

Кл.35:

Інформація про продаж продукції; консультування щодо зв'язків з громадськістю; консультування щодо реклами та маркетингу; аналізування підприємницької діяльності; організація подій, виставок, ярмарків та шоу з комерційною, рекламною та промоційною метою; консультування щодо підприємницької діяльності; консультування з керування персоналом, працевлаштування; управління персоналом та консультування з питань працевлаштування; організовування, управління та нагляд за схемами стимулювання продажів та просування; консультування та інформування щодо управління комерційним бізнесом; дослідження у сфері підприємницької діяльності та інформаційні послуги; маркетингове аналізування та досліджування ринку; адміністрування дисконтних програм, що дозволяє учасникам отримувати знижки на товари та послуги за допомогою дисконтних членських карток; організовування виставок, ярмарків на комерційні або рекламні потреби; консультаційні послуги, пов'язані з рекламою; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; онлайн просування, реклама і маркетинг веб-сайтів; надання інформації споживачам щодо товарів і послуг; ділові поради та консультаційні послуги; послуги з виставлення медичних рахунків для лікарень; допомога в управлінні підприємницькою діяльністю; надання порад та інформації, пов'язаних з управлінням підприємницькою діяльністю; адміністративні послуги для направляння до лікарень за спеціалізацією; управління підприємницькою діяльністю лікарень; послуги програм лояльності, заохочувальних та бонусних програм; управління лікарнями; послуги клієнтських клубів з комерційною, рекламною та/або промоційною метою; розповсюдження рекламних, маркетингових та промоційних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; консультування з комунікаційних стратегій щодо зв'язків з громадськістю; сприяння продажам для інших; адміністрування програм лояльності для клієнтів з комерційною, рекламною та/або промоційною метою; демонстрування товарів і послуг [з промоційною/рекламною метою]; організовування демонстрацій з рекламною метою; надання допомоги в управлінні підприємницькою діяльністю на початковому етапі для інших; послуги з надання інформації про споживчі ринки; надання інформації у сфері підприємницької діяльності; управління людськими ресурсами; консультування у сфері зв'язків з громадськістю; послуги комерційного консультування; адміністративне управління лікарнями; виробництво рекламних відеокасет, відеодисків та аудіовізуальних записів; допомога, консультаційні послуги та консультування з питань управління бізнесом; аналізування, пов'язане з маркетингом; послуги з ділового та комерційного інформування; надання інформації щодо досліджування ринку; представлення товарів на засобах комунікації для роздрібної торгівлі; рекламування; консультаційні послуги та інформація щодо організовування та управління бізнесом; консультування з питань досліджування ринку; послуги з підбору персоналу; адміністрування програм лояльності, що передбачають знижки або заохочення; консультаційні послуги з питань рекламування, реклами та маркетингу; ділові поради, запити або інформування; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розроблення систем управління лікарнями; консультування щодо стимулювання сприяння продажам. 

Кл.36:

Надавання фінансування на охорону здоров'я; приватне медичне страхування; послуги з венчурного фінансування компаній, що розвиваються, та компаній-початківців; надавання інформації про страхування в режимі онлайн з комп'ютерної бази даних або мережі Інтернет; надавання інформації щодо страхування, не пов'язаного зі страхуванням життя; медичне страхування; надавання знижок у закладах, що беруть участь у програмі, за допомогою членських карток; адміністрування планів передплаченого медичного обслуговування; оцінювання фінансових ризиків медичного страхування; послуги з медичного страхування, що надаються компаніям; послуги з оплати рахунків, що надаються за допомогою веб-сайтів; страхування здоров'я; надавання інформації та консультаційних послуг щодо страхування і фінансів; Випускання токенів вартості у зв'язку зі схемами заохочення; адміністрування стоматологічного медичного страхування; послуги з фінансового управління медичними установами; випускання токенів, купонів і ваучерів вартості; надавання фінансування компаніям, що розвиваються, та компаніям-початківцям; оцінювання фінансових ризиків передплаченого медичного страхування; випускання купонів на знижку; адміністрування страхових планів; ощадні схеми, пов'язані з охороною здоров'я; випускання токенів вартості у рамках членських програм; випускання електронних платіжних карток у зв'язку зі схемами бонусів і заохочень; фандрайзинг і спонсорство; оцінювання фінансових ризиків у сфері страхування здоров'я; послуги брокерів у сфері медичного страхування. 

Кл.41:

Забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; навчання з питань здоров'я та гарного самопочуття; видання медичних публікацій; проведення навчальних курсів з питань харчування в режимі он-лайн; публікування текстів, крім рекламних; надання послуг оздоровчих клубів і тренажерних залів; надання освітніх послуг з питань харчування; розігрування призів [лотерей]; забезпечування інформацією у сфері розваг; послуги з питань дієтичного навчання; надання послуг з питань відпочинку та розваг; забезпечування інформацією у сфері навчання; проведення навчальних курсів з питань харчування в режимі он-лайн; організовування семінарів і з'їздів у сфері медицини; інформаційні послуги у сфері освіти; консультування щодо фізичних вправ [фітнесу]; послуги з тренування [фітнес-тренувань]; послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнес-тренування]; мультимедійне видання електронних публікацій; проведення виставок з метою відпочинку; забезпечування спортивним устаткованням; надання інформації щодо фізичних вправ за допомогою веб-сайтів; послуги у сфері спорту та фітнесу; послуги у сфері дозвілля; влаштовування, проведення та організовування семінарів; надання навчальних матеріалів за допомогою веб-сайтів; проведення занять з фітнесу; надання онлайн інформації щодо фізичного виховування за допомогою веб-сайтів; проведення навчальних семінарів в режимі он-лайн; забезпечування навчання; надання інформації про спортивні заходи; забезпечування онлайн-навчання; надання онлайн інформації про фізичне виховання за допомогою веб-сайтів; освіта, розваги та спорт; спортивна та культурна діяльність; навчальні послуги, пов'язані з фітнесом; надання інформації про фітнес-тренування через онлай-портали; надання навчальної інформації про здоров'я та фізичну підготовку; влаштовування ігор та змагань; влаштовування заходів культурно-розважального та спортивного характеру; консультування з питань освіти та навчання; забезпечування навчання фітнесу в режимі онлайн; надавання навчальної інформації про здоров'я та фізичну підготовку; влаштовування ігор та змагань; влаштовування заходів культурно-розважального та спортивного характеру інструктування з гімнастики; клубні послуги [розважальні чи освітні]; консультування з питань освіти та навчання; надання інформації про відпочинок; проведення тренувальних занять з фітнесу в режимі онлайн; надавання приміщень для занять фітнесом і вправ; прокат спортивного устатковання (крім транспортних засобів); освіта; надання приміщень для відпочинку; послуги з фізичного виховання; надання електронних публікацій в режимі онлайн; інструктування з питань дієти [немедичне]; консультування з питань фізичного виховання; влаштовування виставок з культурно-освітньою чи освітньою метою; навчальні послуги та інструктування. 

Кл.42:

Консультації з біохімії; послуги аналітичної лабораторії; проектування та розробка медичної техніки; проведення клінічних випробувань фармацевтичної продукції; досліджування фармацевтичних препаратів; випробування на токсичність для дослідницьких цілей; біологічні досліджування; досліджування та розробки в галузі бактеріології; послуги з розробки методик випробувань; досліджування наукові в галузі бактеріології; досліджування наукові в медичних цілях; надання інформації та даних, що стосуються медичних і ветеринарних досліджень і розробок; проектування та розробка комп'ютерного програмного забезпечення для використання з медичною технікою; послуги біомедичних досліджень; досліджування на тему фармацевтики; розробка фармацевтичних препаратів і лікарських засобів; надання наукової інформації; послуги з дослідження та розробки в галузі імунології; підготовка імуногістологічних зразків для аналізу в дослідницьких лабораторіях; досліджування та розробка продукту; проектування та розробка медичної діагностичної апаратури; біохімічні дослідження та розробки; проведення клінічних досліджень; досліджування та розробки в галузі цитології; надання наукової інформації в галузі медичних захворювань та їх лікування; досліджування медичні; досліджування лабораторні в області експресії генів; розробка нових технологій для інших; надання інформації, що стосується наукових досліджень; підготовка біологічних зразків для аналізу в дослідницьких лабораторіях; лабораторні послуги, пов'язані з виробництвом моноклональних антитіл; досліджування наукові в галузі соціальної медицини; надання дослідницьких послуг; послуги з дослідження та розробки в галузі імуногістології; досліджування генетичні; послуги дослідження розділення клітин; бактеріологічна консультація; медичні лабораторії; надання інформації про медичні та наукові дослідження у сфері фармацевтики та клінічних випробувань; консультації, пов'язані з дослідженнями в галузі фармакогенетики; скринінг днк для науково-дослідних цілей; послуги медичних дослідницьких лабораторій; хімічний аналіз; консультації щодо біотехнології; досліджування стовбурових клітин; наукові послуги; досліджування та розробки в галузі антитіл; тестування фармацевтичних препаратів; дизайнерські послуги; досліджування біологічні, досліджування клінічні та досліджування медичні; аналіз тканин людини для медичних досліджень; досліджування медичні та фармакологічні; комп'ютерне програмування в медичній сфері; досліджування та розробки в області діагностичних препаратів; досліджування, пов'язані з ліками; досліджування наукові в медичних цілях; досліджування в галузі фармакогенетики; послуги з біохімічних досліджень; консультації в галузі наукових досліджень; досліджування, пов'язані з фармацевтичними препаратами; послуги інформаційних технологій для фармацевтичної промисловості та охорони здоров'я; послуги з досліджування; надання інформації, що стосується наукових досліджень у галузі біохімії та біотехнології; послуги медичної лабораторії; консультаційні послуги, пов'язані з дослідженнями генної терапії; досліджування, пов'язані з біотехнологією; досліджування та розробки у фармацевтичній та біотехнологічній сферах; науково-дослідні лабораторії; досліджування лабораторні в галузі бактеріології; досліджування наукові в галузі генетики та генної інженерії; досліджування в галузі генної терапії; досліджування бактеріологічні та аналізи; консультації щодо досліджень і розробок у галузі терапії; досліджування наукові; надання інформації про результати клінічних випробувань лікарських засобів; досліджування, пов'язані з молекулярними науками; досліджування наукові та розробки; послуги аналізу крові для науково-дослідних цілей; консультації щодо фармацевтичних досліджень і розробок; досліджування наукові в медичних цілях в області ракових захворювань; наукові консультації. 

Кл.44:

Консультаційні послуги фармацевтичні; аналіз РНК або ДНК для діагностики та прогнозу раку; організація лікування; планування та контроль дієти для зниження ваги; стоматологія; медичні послуги, а саме екстракорпоральне запліднення; консультації стоматолога; послуги перевірки зору [оптики]; послуги акушерів; надання медичної інформації в галузі геріатрії; медичний догляд; послуги ветеринарні; рефлексотерапія; надання ветеринарної інформації; психологічне консультування; медичні консультації; надання інформації щодо стоматології; медична допомога; послуги з тестування сироваток; аналіз холестерину; консультаційні та інформаційні послуги щодо біофармацевтичних продуктів; послуги стоматолога-гігієніста; послуги дієтичні консультаційні [медичні]; послуги медичні, пов'язані з видаленням, лікуванням і обробкою стовбурових клітин; послуги стоматологічної клініки; надання інформації щодо вакцинації для поїздок за кордон; послуги медичного аналізу для діагностики раку; послуги телемедицини; послуги медичні з лікування захворювань організму людини; надання медичної інформації в сфері охорони здоров'я; послуги приватних лікарень; послуги медичні консультативні; надання он-лайн інформації, що стосується онкології; підготовка звітів з медичних питань; послуги консультаційні та інформаційні щодо фармацевтичних продуктів; проведення діагностики захворювань; оздоровчі будинки; поради щодо харчування; послуги екстракорпорального запліднення; послуги фармацевтичні; послуги медичні; послуги медичної лабораторії для аналізу зразків, взятих у пацієнтів; послуги психіатричні; послуги медичного аналізу, пов'язані з лікуванням пацієнтів; послуги лікарняні; надання інформації щодо послуг медичного сестринського догляду; послуги оптики; послуги післяпологового догляду за жінками; консультаційні послуги щодо схуднення; медичне обстеження; послуги консультації та інформаційні щодо здоров'я; паліативна допомога; професійні консультації щодо дієти; послуги з надання медичних послуг; послуги медичного аналізу, пов'язані з лікуванням осіб, що надаються медичною лабораторією; послуги медичні консультаційні; послуги будинків відпочинку; послуги консультаційні щодо дієти; дієтичні консультації; амбулаторна медична допомога; послуги вакцинації; послуги аптечні; генетичне тестування для медичних цілей; послуги з охорони здоров'я; консультації в області харчування; збір і збереження крові людини; консультаційні та інформаційні послуги щодо медичних виробів; надання інформації пацієнтам у сфері прийому ліків; надання інформації про грудне вигодовування; послуги медичні з лікування; послуги медичні, що пропонуються через мережу постачальників медичних послуг на договірній основі; медичне тестування для діагностичних або лікувальних цілей; послуги узд для медичних цілей; послуги екстреної медичної допомоги; консультації щодо стоматології; надання інформації про здоров'я через веб-сайт; послуги банку пуповинної крові; послуги медичні з діагностики станів організму людини; послуги медичного аналізу, пов'язані з лікуванням людей; дієтичні рекомендації; послуги оздоровчого центру; послуги медичні інформаційні; послуги медичні, пов'язані з вилученням, обробкою та обробкою крові людини; послуги лікаря; послуги медичні та медичні, пов'язані з днк, генетикою та генетичним тестуванням; сестринський догляд, медичний; надання он-лайн інформації щодо профілактики серцево-судинних захворювань та інсультів; фізична реабілітація; послуги патоморфологічні; послуги окулістів; надання фармацевтичної інформації; послуги банку крові; послуги медичні та з охорони здоров'я; послуги медичні інформаційні, що надаються через інтернет; послуги консультаційні та інформаційні, що надаються через інтернет щодо фармацевтичних продуктів; послуги консультаційні щодо охорони здоров'я; послуги медичні, пов'язані з вилученням, обробкою та обробкою пуповинної крові; послуги медичної лабораторії для аналізу зразків крові пацієнтів; скринінг днк для медичних цілей; послуги медичні, пов'язані з видаленням, лікуванням і обробкою людських клітин; послуги психотерапевтичні; надання медичної інформації з веб-сайту; послуги з медичного тестування, пов'язані з діагностикою та лікуванням захворювань; послуги з аналізу крові; медичний огляд фізичних осіб; консультації, що надаються через інтернет у сфері догляду за тілом і красою; планування та контроль дієти; послуги медичні, що надаються клініками та лікарнями; надання інформації щодо дієтичних і харчових добавок; послуги медичної клініки; надання інформації щодо лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань через інтернет; консультація з охорони здоров'я; послуги медичного аналізу для діагностики та прогнозування раку; послуги з надання інформації про медичну допомогу; сестринський догляд; забезпечення лікування; проведення медичних оглядів; медичні консультації щодо вибору відповідних інвалідних візків, комодів, інвалідних підйомників, ходунків і ліжок; інформаційні послуги щодо контактних лінз; надання інформації через інтернет у сфері діабету; послуги медичні в області екстракорпорального запліднення; послуги медичні діагностичні; аналіз тканин людини для лікування; надання інформації в галузі охорони здоров'я через веб-сайт; послуги з медичної оцінки стану здоров'я; послуги медичні, пов'язані з видаленням, лікуванням і обробкою кісткового мозку; інформація про донорство крові; послуги спортивної медицини; консультування фармацевтичне; послуги транстелефонного моніторингу серця; надання онлайн-послуг з медичної документації, крім стоматології; надання інформації, що стосується психології; медичний аналіз для діагностики та лікування осіб; послуги з аналізу сечі; забезпечування медичною інформацією; послуги будинків сестринського догляду; холістична психотерапія. 

Схожі торговельні марки