Свідоцтво на торговельну марку № 87779 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 87779 (заявка m200512663): minimax; mini max; міпімах; міпі мах
(111)
Номер свідоцтва
87779
(210)
Номер заявки
m200512663
(151)
Дата реєстрації знака
25.02.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
26.02.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.10.2015
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
25.10.2025
(220)
Дата подання заявки
25.10.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.02.2008, бюл. № 4/2008
(731)
Заявники
(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "МІНІМАКС";
Бульвар Верховної Ради, ###, офіс ###, м. Київ, 02100 (UA)

(750)
Адреса для листування

Костирко С. М.;
Вул. Пожарського, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 02094 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Дверці металеві вентиляційно-ревізійні,дифузори металеві вентиляційні,з'єднувачі металеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання,клапани металеві вентиляційні,монтажні частини металеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання,решітки металеві вентиляційні,розгалужувальні патрубки металеві до вентиляційного кондиціювального устатковання,трубопроводи металеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання,труби гнучкі металеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання,що належать до 6 класу. 

Кл.11:

Вентилі (крани) до трубопроводів вентиляційні; вентилятори (кондиціювання повітря); вентилятори (частини кондиціювального устатковання); вентилятори електричні особисті; вентиляційне (кондиціювальне) устатковання і апарати; устатковання для проціджування (фільтрування) повітря; фільтри (цідила) для вентиляції і кондиціювання повітря; дверці неметалеві вентиляційно-ревізійні; дифузори неметалеві вентиляційні; з'єднувачі неметалеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання; монтажні частини неметалеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання; решітки неметалеві вентиляційні; розгалужувальні патрубки неметалеві до вентиляційного кондиціювального устатковання. 

Кл.17:

Гнучкі труби неметалеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання, клапани неметалеві вентиляційні, трубопроводи неметалеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання, що належать до 17 класу. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 77413 (заявка m200512662): мм; mm
*77413 m200512662
Свідоцтво торговельну марку № 45653 (заявка 2002119730): міні-макс; міні макс; mihi-makc; mihi makc
*45653 2002119730
Свідоцтво торговельну марку № 87780 (заявка m200512664): мінімакс; міні макс; mihimakc; mihi makc
*87780 m200512664
Свідоцтво торговельну марку № 45652 (заявка 2002119729): mm; ww; мм
*45652 2002119729