Свідоцтво на торговельну марку № 340021 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 340021 (заявка m202127786): arta village
(111)
Номер свідоцтва
340021
(210)
Номер заявки
m202127786
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.11.2031
(220)
Дата подання заявки
23.11.2021
(441)
Дата публікації заявки
19.12.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД БІЛД»;
Вул. Болсуновська, ###, ### поверх, каб. ###, м. Київ, 01014 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД БІЛД»;
Вул. Болсуновська, ###, ### поверх, каб. ###, м. Київ, 01014 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сєроштан-Татарінова Аліна Олександрівна;
А/с 121, м. Київ, 04209 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіо-, відео- і фоторекламування; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та в здійсненні вибору щодо потенційних надавачів різноманітних послуг; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування з керування персоналом; маркетинг; маркетингові досліджування; керування справами (менеджмент) у сфері будівельного бізнесу; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій і презентацій на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги щодо комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламні і консалтингові послуги щодо створювання і підтримки висококласного іміджу об'єкту нерухомості; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розробляння рекламних матеріалів; розробляння рекламної концепції для об'єктів нерухомості з урахуванням інтересів власника і побажань орендаторів; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; фінансове аналізування і прогнозування стану ринку нерухомості; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо цінних паперів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; довірче керування фінансовими активами; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних об'єктів нерухомості; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; залучання іноземних інвестицій (фінансові послуги); зберігання у сейфах; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестиційне аналізування проєктів та об'єктів нерухомості; інвестування капіталу; інвестування в будівництво; інвестування в нерухомість (фінансове); іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування житловим кварталом; фінансове керування інвестиціями; керування нерухомим майном; котирування біржове; кредитування під заставу; надавання допомоги в керуванні девелоперськими проєктами, що стосуються операцій на ринку нерухомості; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання консультаційних послуг щодо комерційного використовування нерухомого майна; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; посередницькі послуги щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості, в тому числі: апартаментів, квартир, офісів, приміщень, адміністративно-офісних і торговельних площ (операції з нерухомим майном); обмінювання грошей; організовування збору коштів; організовування і проведення фінансових доброчинних програм; орендування нерухомого майна, а саме: житла (квартир), приміщень, торговельних і адміністративно-офісних площ, будівель; орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування офісів для коворкінгу; орендування сільськогосподарських ферм; оцінювання нерухомого майна, в тому числі експертне оцінювання об'єктів нерухомого майна та об'єктів незавершеного будівництва; оцінювання у сфері оподаткування; позичання під заставу; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у відносинах з орендаторами нерухомого майна; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; послуги адміністраторів нерухомого майна у будинках, а саме: послуги зі здавання в оренду, оцінювання або фінансування (операції з нерухомим майном); послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги резервних фондів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості, які пропонуються до продажу або надаються в оренду, та переліку послуг щодо операцій з об'єктами нерухомості, яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги; сприяння продажам нерухомого майна; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове спонсорство; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансовий консалтинг. 

Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання; асфальтування; брукування доріг; будівельні і будівельно-монтажні роботи; будування і реконструювання об'єктів житлово-цивільного призначення; будування офісних, житлових, адміністративних, торговельних та спортивно-розважальних комплексів; вимощування доріжок і майданчиків; встановлювання та демонтаж різноманітних будівельних конструкцій і споруд; встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання, демонтаж та лагодження вікон і дверей; встановлювання, ремонтування і технічне обслуговування комплексу систем безпеки (охоронної сигналізації, відео- і телеспостереження, контролю доступу); встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання і ремонтування холодильного обладнання; встановлювання кухонного обладнання; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання риштовань; герметизація будівель; гідроізолювання (будівництво); дезінфікування; знесення будівель; ізолювання будівель; інформування щодо ремонтування; інформування щодо споруджування; каркасно-монолітне будування; клінінгові послуги; консультування щодо споруджування; малярні роботи внутрішні і зовнішні; миття і чищення фасадів, вікон, скляних конструкцій; монтаж світлопрозорих дахів, несучих конструкцій; монтаж і технічне обслуговування систем вентиляції, кондиціювання і холодопостачання; мурування кам'яне; мурування цегляне; наглядання за споруджуванням будівель; надавання послуг щодо капітального і поточного ремонтування будівель та споруд; облицювальні та декоративно-оздоблювальні будівельні роботи; очищання димоходів; паркетні роботи; покрівельні послуги; прибирання вулиць; прибирання місць загального користування; прокат бульдозерів; прокат дорожніх підмітальних машин; прокат екскаваторів; прокат кранів (споруджувального обладнання); прокат споруджувального обладнання; прокат чистильних машин; прокладання кабелів; протикорозійне обробляння; ремонті і оздоблювальні будівельні роботи; реставраційні роботи; реставрування архітектурних комплексів та ансамблів; реконструювання громадських будівель; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; споруджування; теслярські послуги; технічне обслуговування басейнів; технічне обслуговування і ремонтування пальників; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; фасадні роботи; чищення будівель (внутрішнє); чищення будівель (зовнішніх поверхонь); чищення і ремонтування бойлерів; шпалерні роботи; штукатурні роботи. 

Схожі торговельні марки