Свідоцтво на знак № 153646 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 153646 (заявка m201105498): політична партія правда; прав да
(111)
Номер свідоцтва
153646
(210)
Номер заявки
m201105498
(151)
Дата реєстрації знака
26.03.2012
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
07.04.2021
(220)
Дата подання заявки
07.04.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.03.2012, бюл. № 6/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; жовтий; малиновий;

(731)
Заявники

Політична партія «ПРАВДА»;
Вул. Паньківська, 6 Б, м. Київ, 01033 (UA)

(732)
Власники

Політична партія «ПРАВДА»;
Вул. Паньківська, 6 Б, м. Київ, 01033 (UA)

(740)
Довірена особа

Хозяінов Володимир Валерійович;
А/с 3304, м. Дніпропетровськ 54, 49054

(750)
Адреса для листування

Хозяінов Володимир Валерійович;
А/с 3304, м. Дніпропетровськ 54, 49054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; авторучки; альбоми; альманахи; бланки, формуляри; блокноти для креслення; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); відривні календарі; вітальні листівки; газети; герби (паперові печатки); графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); друкарська продукція; етикетки (налички), крім тканинних; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; записники; записники канцелярські; зошити для малювання; зошити для писання або креслення; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; картинки (малюнки); картки; картотеки канцелярські; каталоги; клейкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; книги; комікси (друковані видання); конверти канцелярські; копіювальний папір; копіювальний папір канцелярський; кульки, пакети паперові; липкі смуги на канцелярські або побутові потреби; липкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; лінійки креслярські; лінійки чотирикутні; малюнки перевідні; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; навчальні матеріали, крім приладів; наклейки канцелярські; обгортки (обкладинки) канцелярські; олівці; офорти; папір для пакування; паперові банти; паперові стрічки; папір в аркушах канцелярський; папки (теки) на документи (канцелярські товари); папки (теки) на папери; пенали; пера канцелярські; пера письмові; пера письмові золоті; періодичні видання друкові (друковані); письмове приладдя; письмове приладдя (набори); письмовий папір; письмові інструменти; письмові набори канцелярські; підручники; підставки для ручок і олівців; підставки для фотографій; підставки під пивні кухлі; підставки під штампи, печатки; підстилки настільні паперові; плакати; повідомчі листи канцелярські; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; реєстраційні журнали (книги записів); розклади надруковані; ручки перові; транспаранти канцелярські; трафарети (шаблони); трафарети (шаблони) канцелярські; трафарети на малювання; фігурки, статуетки із пап'є-маше; штампи; коробочки на штампи, печатки 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; комплектування штату працівників; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги щодо огляду преси; послуги з порівнювання цін; радіорекламування; реклама поштою; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля, забави); влаштовування спортивних і культурних заходів; створювання видовищ; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; влаштовування балів; влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування спортивних змагань; інформування щодо дозвілля; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; навчання практичне; навчання, зокрема індивідуальне; служба новин; облаштовування дозвілля; планування зустрічей (дозвільних); послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; публікування текстів, крім рекламних 

Кл.45:

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона; влаштовування зустрічей; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); правниче досліджування; послуги щодо судового процесу; супроводжування