Свідоцтво на знак № 120620 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 120620 (заявка m200821529): click ticket; тіскет
(111)
Номер свідоцтва
120620
(210)
Номер заявки
m200821529
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
29.08.2018
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
12.12.2018
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
12.12.2028
(220)
Дата подання заявки
12.12.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2010, бюл. № 6/2010
(731)
Заявники

Курочка Геннадій Олексійович;
Пров. Костя Гордієнка, 1 А, кв. 50, м. Київ, 01024 (UA)

(732)
Власники

Курочка Геннадій Олексійович;
Бульвар Дружби Народів, 13, кв. 8, м. Київ, 01042 (UA)

(740)
Довірена особа

Боровик Петро Антонович, патентний повірений реєстраційний номер 166;
А/с 32, м. Київ, 01042

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Боровик та Партнери», Боровику П. А.;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю квитків; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок, ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; досліджування ринкове; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо комерційної діяльності та керування; консультування щодо налагоджування справ; наймання місця для рекламування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів в одному місці, на користь іншим особам, яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати квитки в місцях продажу; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування квитків); представляння квитків через засоби комунікації, з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво) квитків; телевізійне рекламування; упорядковування інформації комп'ютерних баз даних 

Кл.41:

Інформування щодо дозвілля, розваг; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; театральні каси (розваги) 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 251347 (заявка m201722220): європейська сотня
*251347 m201722220