Заявка на торговельну марку № m202108627 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202108627: віталізатор
(210)
Номер заявки
m202108627
(220)
Дата подання заявки
12.04.2021
(441)
Дата публікації заявки
30.04.2021
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Азотні добрива; біостимулятори для рослин; віск для щеплювання дерев; водорості морські [добрива]; гіпс, що використовується як добриво; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; ґрунт для рослин; гуано; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; дефоліанти; діатомова земля; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; замазки для дерев [лісівництво]; карболінеум для захисту рослин; керамзит для гідропонного вирощування рослин [субстрат]; клейкі препарати для перев'язування дерев; клейкі препарати для щеплювання дерев; компост; консерванти для квітів; мастики для щеплювання дерев; нітрат амонію; нітрати; органічний дігестат [добриво]; поверхневий шар ґрунту; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати проти проростання овочів; речовини для консервування насіння; сажа на промислові або сільськогосподарські потреби; селітра; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; солі [добрива]; солі аміачні; солі амонію; субстрати для вирощування без ґрунту [сільське господарство]; сульфат міді [мідний купорос]; сульфати; суперфосфати [добрива]; торф [добриво]; торф'яні горщики для плодівництва; удобрювальні препарати; фосфати [добрива]; хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту винограду від хвороб; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для захисту злакових культур від хвороб; ціанамід кальцію [добриво]; чорнозем; шлаки [добрива] 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки