Свідоцтво на торговельну марку № 333585 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 333585 (заявка m202115156): vp team
(111)
Номер свідоцтва
333585
(210)
Номер заявки
m202115156
(151)
Дата реєстрації знака
31.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.06.2031
(220)
Дата подання заявки
23.06.2021
(441)
Дата публікації заявки
12.07.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.05.2023, бюл. № 22/2023
(731)
Заявники

Придатко Вікторія Вікторівна;
Вул. Полтавська, ###, кв. ###, м. Ірпінь, Київська обл., 08203 (UA)

(732)
Власники

Придатко Вікторія Вікторівна;
Вул. Полтавська, ###, кв. ###, м. Ірпінь, Київська обл., 08203 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Сєроштан-Татарінова Аліна Олександрівна;
А/с 121, м. Київ, 04209 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Керування підприємницькою діяльністю; організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративні послуги з релокації підприємств; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; написання резюме для інших; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; психологічне тестування для відбирання персоналу; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Інші торговельні марки цього власника