Свідоцтво на торговельну марку № 216255 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 216255 (заявка m201503137): центр працевлаштування імпульс
(111)
Номер свідоцтва
216255
(210)
Номер заявки
m201503137
(151)
Дата реєстрації знака
12.09.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.03.2025
(220)
Дата подання заявки
10.03.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.09.2016, бюл. № 17/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; бiлий;

(731)
Заявники

Борисенко Олексій Володимирович;
Вул. Саксаганського, 78 Б, кв. 4, м. Київ, 01032 (UA)

(732)
Власники

Борисенко Олексій Володимирович;
Вул. Саксаганського, 78 Б, кв. 4, м. Київ, 01032 (UA)

(750)
Адреса для листування

Борисенко Олексій Володимирович;
Вул. Саксаганського, 78 Б, кв. 4, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (офісні роботи); збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; комп'ютеризоване ведення справ; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; репродукування документів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; аудит комерційної діяльності; передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з огляду преси; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; послуги з фотокопіювання 

Кл.41:

Атестування (освіта); видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; викладання; виховування; виховування в дошкільних закладах; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проведення навчання на практичних семінарах; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування розваг у таборах відпочинку; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; створювання радіо- і телевізійних програм; розважальні послуги; послуги клубів (розважальні або освітні); дресирування тварин; дубльований переклад; забезпечування необхідним для гольфа; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; записування на відеоплівки; послуги зоопарків; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля (відпочинку); інформування щодо розваг; послуги з каліграфії; караоке-послуги; кіностудії; кінопокази; монтування відеострічок; музейні послуги (презентації, виставки); мюзик-холи; навчання, зокрема індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне (духовне); надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання (прокат) театральних декорацій; наймання (прокат) звукозаписувачів; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); наймання (прокат) стадіонного обладдя; наймання (прокат) освітлювальної апаратури для театрів та телестудій; прокат обладнання для підводного плавання; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання (прокат) тенісних кортів; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; облаштовування дозвілля; послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги казино (азартні ігри); орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); освіта; пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; переклад мови жестів; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; послуги щодо ігор на гроші; послуги щодо музичного композиціювання; послуги щодо цифрового зображання (фотографування); послуги перемісних бібліотек; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); послуги оркестрів; послуги перекладачів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги сценаристів; презентації вистав; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; послуги артистів з розважання; служба новин; створювання видовищ; створювання відеофільмів, крім рекламних; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні вистави; послуги театральних кас; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки