Заявка на знак № m200723460 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m200723460: клубний будинок; київ,байкальська,29-31; monet
(210)
Номер заявки
m200723460
(220)
Дата подання заявки
27.12.2007
(731)
Заявники

Харендзюк Вікторія Павлівна (UA)

(740)
Довірена особа

Гривнак Володимир Володимирович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Агентства нерухомого майна,; банківські операції,; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання),; взаємні безготівкові {клірингові) розрахунки,; випускання кредитних (виплатних) карток,; вкладання коштів,; житлове керування,; житлові контори,; посередництво у забезпечуванні житлом,; збирання наймової плати,; наймання (орендування) житла,; наймання (орендування) квартир,; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухоме майно),; обслуговування за кредитними (виплатними) картками,; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна,; керування нерухомим майном,; надавання позики на виплат (в кредит),; наймання на виплат (в кредит),; обмінювання грошей,; посередництво у найманні нерухомого майна,; оцінювання нерухомого майна,; позичання під заставу,; страхове посередництво,; страхування,; консультування щодо страхування,; фінансове консультування,; фінансове керування,; фінансування