Свідоцтво на торговельну марку № 299417 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299417 (заявка m201914049): weplay! esports; weplay esports
(111)
Номер свідоцтва
299417
(210)
Номер заявки
m201914049
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.06.2029
(220)
Дата подання заявки
13.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

світло-синій;

(731)
Заявники

Віплей Єспортс Медіа, ІНК (Weplay Esports Media, INC);
1013 Сенте Роуд, офіс 403-В, Вілмінгтон, Делавер 19805, Сполучені Штати Америки (1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE 19805, United States of America) (US)

(732)
Власники

Віплей Єспортс Медіа, ІНК (Weplay Esports Media, INC);
1013 Сенте Роуд, офіс 403-В, Вілмінгтон, Делавер 19805, Сполучені Штати Америки (1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE 19805, United States of America) (US)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записувані та завантажні медіа-файли, комп'ютерне програмне забезпечення, незаписані цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню; 3D-окуляри; акустичні пристрої зв'язку; амбушури для наголовних навушників; апарати для обробляння інформації; апаратура для передавання даних; аудіо-, відеоприймачі; аудіовізуальні навчальні апарати; аудіоінтерфейси; блоки ефектів для музичних інструментів електричні та електронні; блоки пам'яті комп'ютера; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); системне програмне забезпечення, призначене для встановлювання на комп'ютеризовані пристрої; відеодисплеї для носіння на тілі; відеоекрани; відеокамери; відеокасети; відеофайли завантажні; гарнітури віртуальної реальності; гарнітури для гри у комп'ютерні ігри; гарнітури для телефонів; наголовні спортивні убори для захисту від травм; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; дискети; диски для зберігання даних; диски магнітні; екранні заставки (скринсейвери) для комп'ютерів, записані або завантажні; електронні носії із записаними базами даних; електронні видання завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; програми електронних ігор; електронні інтерактивні дошки; електронні ноти завантажні; електронні олівці (елементи дисплеїв); електронні оповіщальні дошки; електронні ярлики для товарів; емотікони для мобільних телефонів завантажні; завантажні програмні додатки для мобільних телефонів, смартфонів, портативних пристроїв; записники електронні; спортивний одяг для захисту від нещасних випадків; захисні головні убори, шоломи, маски, окуляри для спорту; захисні пристосовання для голови спортивні; звукові пристрої сигнальні; звукозаписувальні диски; звукозаписувальні носії; звукозаписувальні стрічки; з'єднувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі (обладнання для обробляння інформації); зчитувачі штрихових кодів; зчитувачі QR-кодів; ігрове програмне забезпечення для використання разом із ігровими приставками; ігрове програмне забезпечення для використання з комп'ютерами; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні мультимедійні програми для ігор; інтерфейси для комп'ютерів; карти пам'яті для відеоігрових автоматів; карти пам'яті для пристроїв обробляння даних; картинки, заставки для мобільних телефонів, смартфонів і портативних пристроїв завантажні; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; касети з відеоіграми; кодовані магнітні картки; компакт-диски (аудіодиски, відеодиски); компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне апаратне забезпечення для ігор; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення для надавання доступу до баз даних; комп'ютерне програмне забезпечення для передачі даних завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення для пошуку даних; комп'ютерне програмне забезпечення для рекламної галузі; комп'ютерне програмне забезпечення для управління даними завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове для мобільних телефонів, смартфонів, портативних пристроїв; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми, що завантажуються з мережі Інтернет; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програми офісні записані або завантажні; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; комунікаційне програмне забезпечення для підключення користувачів до комп'ютерної мережі; магніти декоративні; магнітні носії інформації; медіаплеєри портативні; мишки (комп'ютерні периферійні пристрої); мікрофони; мікшерні пульти; модеми; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); монітори (комп'ютерні програми); навчальне програмне забезпечення для дітей; навушники як наголовна гарнітура; накопичувачі (комп'ютерні запам'ятовувальні пристрої) для використання з обладнанням для обробляння інформації; носії даних для комп'ютерів, що мають записане програмне забезпечення; окуляри; окуляри від сонця; оптичні вироби; оптичні диски; оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; пакети програмного забезпечення; передавачі електронних сигналів; перемикальні щити; перетворювачі електричні; персональні цифрові секретарі; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення для телевізорів; прилади для зберігання даних електричні та електронні; пристрої для відеозаписування; пристрої для зберігання даних; пристрої для проеціювання віртуальних клавіатур; пристрої для реєстрації даних електричні та електронні; мережеве комп'ютерне обладнання; пристрої для читання електронних книжок; пристрої телекомунікаційні у вигляді ювелірних виробів; програмне забезпечення для адміністрування онлайнових ігор та ігор; програмне забезпечення для аналізування бізнес-даних; програмне забезпечення для бездротових комунікаційних мереж; програмне забезпечення для відеоігор; програмне забезпечення для електронної торгівлі; програмне забезпечення для інтеграції додатків і баз даних; програмне забезпечення для інтерактивних ігор; програмне забезпечення для ігор з доповненою реальністю; програмне забезпечення для ігор віртуальної реальності; програмне забезпечення для інтерактивних розважальних програм; програмне забезпечення для комп'ютерної телефонії; програмне забезпечення для обміну, передачі і збереження файлів, даних, повідомлень; програмне забезпечення для обробляння бізнес-операцій; програмне забезпечення для обробляння зображень, графіки, тексту; програмне забезпечення для операційних систем; програмне забезпечення для оптичного розпізнавання символів; програмне забезпечення для портативних пристроїв; програмне забезпечення для розміщення реклами на веб-сайтах в мережі Інтернет; програмне забезпечення для систем керування; програмне забезпечення для створювання баз даних з функцією пошуку інформації та даних; програмне забезпечення для керування мережею; програмне забезпечення для керування фінансовою діяльністю; програмне забезпечення для хмарних обчислень; програмне забезпечення доповненої реальності для створення карт; програмні додатки для використання з мобільними пристроями; проекційні апарати; проекційні екрани; процесори (центральні блоки обробляння даних); реєстратори даних; резервні блоки захисту даних; рекламні щити світиві; рингтони для мобільних телефонів завантажні; рукавички з блоком датчиків для введення даних; сканери (обладнання для обробляння інформації); словники електронні ручні; смарт-годинники; смарт-кільця; смарт-окуляри; смартфони; спостерігальна апаратура, крім призначеної на медичні потреби; спостерігальні прилади; телевізори; телекомунікаційні пристрої; тоталізатори; трекболи (комп'ютерні периферійні пристрої); файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; флеш-накопичувачі USB; центральні блоки обробляння інформації, даних, звуку або зображень; цифрові носії даних; цифрові табло; цифрові фоторамки; чипи (інтегральні схеми) 

Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари та офісне приладдя, крім меблів; клеї на канцелярські або побутові потреби; креслярські матеріали та приладдя для художників; пензлі для малювання; навчальні матеріали; пластмасові листи, плівки та пакети для обгортання і пакування; друкарські шрифти, друкарські кліше; брошури; буклети; графічні зображення; друковані довідники у сфері комп'ютерного програмного забезпечення; друковані видання; друковані інструкції з комп'ютерних ігор; друковані інструкції з експлуатації, що стосуються комп'ютерного програмного забезпечення; друковані графічні роботи; журнали (періодичні видання); журнали у сфері ігор; журнали зі стратегії гри у відеоігри; журнали щодо стратегії гри ігровими карами; календарі; календарі-довідники; картки колекційні, крім призначених для ігор; картки колекційні на спортивну тематику, крім призначених для ігор; каталоги; книги; книжки-комікси; книжки про ігри; друковані колажі, постери, банери, ілюстрації обрамовані або необрамовані; коробки паперові або картонні; листівки рекламні; малюнки; наклейки (канцелярські товари); друковані посібники для рольових ігор; пакувальні матеріали паперові або картонні; періодичні видання друковані; перфокарти для записування комп'ютерних програм; підручники; плакати; посібники; посібники зі стратегії відеоігор; посібники зі стратегії гри у комп'ютерні ігри; програмне забезпечення в друкованому вигляді; проспекти рекламні; путівники друковані; путівники друковані зі стратегії гри ігровими картами; серії книг з посиланнями або коротким змістом комп'ютерних ігор; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; стрічки та картки паперові для записування комп'ютерних програм; сумки (пакети, торбини) паперові або пластмасові для пакування; таблички паперові або картонні; тематичні збірники друковані 

Кл.28:

Ігри, іграшки та забавки; відеоігрові апарати; гімнастичні та спортивні товари; прикраси для новорічних ялинок; автомати для аркадних відеоігор; автомати для відеоігор; автомати для комп'ютерних ігор; апарати для гри в електронні ігри; атлетичні раковини для чоловіків (спортивні товари); боксерські рукавиці; відеоігрові консолі; відеоігрові консолі ручні; головоломки; джойстики для відеоігор; дошки для настільних ігор; ігри у жанрі "екшн" з прогнозованим результатом; електронні ігри; електронні мішені; електронні мішені для ігор та спорту; жетони для ігор; захисні прокладки (частини спортивних костюмів); іграшки для тварин; іграшки для хатніх тварин; іграшки-забавки для хатніх тварин; іграшки-забавки для вечірок; іграшки-забавки для витівок; іграшкове спортивне знаряддя; ігри для хатніх тварин; ігри-тренінги; ігри, пов'язані з вигаданими персонажами; ігри призначені для гри у команді; ігрові автомати для азартних ігор; ігрові автомати, що приводяться в дію монетами; ігрові карти; ігрові картки; ігрові конструктори; ігрові мініатюри; ігрові приставки; капелюшки паперові для вечірок; картки для настільних ігор; контролери для ігрових консолей; кульки для ігор; логічні і розвиваючі ігри; маріонетки; мішені; набори для кімнатних ігор; наколінники (спортивні товари); налокітники (спортивні товари); настільні ігри; настільні ігри-тренінги; портативні ігри; портативні ігри з рідкокристалічними дисплеями; портативні ігри та іграшки з функціями зв'язку; пояси для важкоатлетів (спортивні товари); приставки для комп'ютерних ігор; пристрої для ігор; пристрої для спортивних ігор; рольові ігри; рукавиці для бейсболу; рукавички для гольфа; рукавички для ігор; слот-машини (ігрові автомати); спортивне обладнання; сумки, спеціально пристосовані для портативних відеоігор; театральні маски; термопояси для схуднення під час тренувань; тренажери для бодібілдингу; тренажери фізкультурні; тренажери для фізичних вправ; ударні рукавиці (аксесуари для ігор); фехтувальні маски; фехтувальні рукавички; щитки (спортивні товари) 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністративне обробляння даних; аналізування маркетингових тенденцій; аналізування даних маркетингових досліджень; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудит підприємницької діяльності; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бізнес-поради, пов'язані з консультаціями з маркетингу; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання і досліджування ринку; готування бізнес-статистичних даних; готування списків розсилки для прямого поштового рекламування; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та в здійсненні вибору серед надавачів послуг; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; забезпечування бізнес-даними; забезпечування бізнес-маркетинговою інформацією; забезпечування комп'ютерними даними щодо бізнесу; забезпечування маркетинговою інформацією, в тому числі за допомогою веб-сайтів; забезпечування інформацією щодо рекламування; забезпечування рекламним місцем на електронних носіях; збирання та систематизування бізнес-даних; збирання та введення інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних щодо рекламування; знімання відеороликів для маркетингових цілей; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю спортивних об'єктів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування комп'ютерними базами даних; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комп'ютеризоване ведення справ; комп'ютеризоване перевіряння даних; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з прямого маркетингу; консультаційні послуги в сфері інтернет-маркетингу; консультаційні та допоміжні послуги з реклами, маркетингу та просування; маркетингові консультаційні послуги; маркетинг; маркетинг товарів і послуг для інших; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг у сфері бізнес-консультацій; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування та аналізування; маркетингові послуги, що надаються за допомогою цифрових мереж; маркетинг товарів і послуг для інших шляхом розповсюдження купонів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; оновлювання та ведення даних до інтерактивних рекламних довідників з функцією пошуку; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання комп'ютеризованих даних, що стосуються бізнесу; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; обробляння даних для підприємств; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оновлювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, опитувань, майстер-класів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; оцінювання для маркетингових цілей; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо маркетингового керування; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; посередницькі послуги у сфері реклами; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств з телерекламування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з огляду рекламних матеріалів; послуги з порівнювання цін; послуги з рекламних досліджень; послуги з розвідування ринку; послуги класифікованої реклами; послуги з пошукового маркетингу; послуги щодо керування базами даних; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу спортивного інвентарю; послуги щодо роздрібного продажу спортивного інвентарю та спортивних товарів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних і маркетингових презентаційних матеріалів; прокат рекламного місця на веб-сайтах; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування для залучення нових клієнтів та збереження існуючої клієнтської бази; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламні та маркетингові послуги, що надаються за допомогою блогів; рекламні послуги щодо баз даних; рекламні послуги щодо сприяння поінформованості громадськості про переваги покупок на місцях; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування у періодичних виданнях, брошурах і газетах; рекламування поштою; рекламування спортивних змагань та заходів; рекламування товарів і послуг через спонсорство міжнародних спортивних заходів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних товарів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в оптових та роздрібних магазинах,; місцях спеціалізованого продажу,; інтернет магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розробляння маркетингових досліджень; розробляння візуальних рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання статистичних даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних і розважальних заходів; створювання відеоконтенту для маркетингових цілей; створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; укладання рекламних контрактів для інших; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; дорадчі та консультаційні послуги щодо бездротового зв'язку та обладнання для бездротового зв'язку; електронне передавання миттєвих повідомлень і даних; забезпечування високошвидкісного доступу до комп'ютерних та комунікаційних мереж; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування доступу до електронних комунікаційних мереж та електронних баз даних; забезпечування засобами зв'язку для обміну цифровими даними; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування спілкування на форумах щодо електронних ігор у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею або базами даних; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; забезпечування телекомунікаційними посиланнями на комп'ютерні бази даних та веб-сайти в інтернеті; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; кабельне передавання звуків, зображень, сигналів та даних; консультування з питань комунікацій; консультаційні послуги щодо передавання даних; пакетне передавання даних і зображень; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих, фільмів, малюнків, зображень, тексту, фотографій, ігор, контенту, створеного користувачем, аудіоконтенту та інформації через інтернет; передавання відеоданих за запитом; передавання даних або аудіовізуальних зображень через глобальну комп'ютерну мережу або мережу Інтернет; передавання даних, аудіо-, відео- та мультимедійних файлів, включаючи завантажувані файли та файли, що передаються через глобальну комп'ютерну мережу; передавання даних, що доступні за допомогою пароля; передавання даних, що доступні за кодом доступу; передавання даних електронними засобами; передавання даних і транслювання даних; передавання даних, звуку та зображень через супутники; передавання електронною поштою; передавання комп'ютеризованих даних за допомогою кабелю; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання повідомлень, даних і контенту через інтернет та через інші мережі зв'язку; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги з надавання зв'язку між базами даних; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з електронного обміну даними; послуги зв'язку для передавання інформації; послуги з електронних мережних комунікацій; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інтерактивного зв'язку; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; послуги щодо аудіовізуальної комунікації; послуги щодо електронних комунікацій; послуги щодо електронних комунікацій для передавання даних; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; прокат часу доступу до комп'ютерних баз даних; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телевізійне транслювання за допомогою мережі Інтернет; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, диспутів, лекцій, дискусій, спеціалізованих вебінарів, тренінгів, семінарів і симпозіумів; влаштовування змагань з легкої атлетики; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування конкурсів краси; готування радіо- і телевізійних передач та шоу; дубльований переклад; розважальні послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу, для проведення ігрових турнірів; розважальні послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу, у вигляді фантазійних спортивних ліг; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних ігрових та відеоігрових стратегій в режимі он-лайн; забезпечування ігровою інформацією щодо гравців в режимі он-лайн; спортивні розважальні послуги, що надаються через веб-сайти; забезпечування незавантажними електронними інформаційними бюлетенями щодо спортивних розваг; забезпечування незавантажними аудіо- і відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними аудіо- та візуальними медіафайлами через мережі зв'язку; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними аудіовізуальними і музичними творами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування розважальною інформацією щодо спортсменів; замовляння квитків на видовища та розважальні заходи; звукорежисерські послуги для заходів; ігрові послуги; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; ігрові послуги у віртуальній реальності, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну мережу; ігрові послуги, що надаються засобами зв'язку за допомогою комп'ютерних терміналів або мобільного телефону; інформування щодо навчання, розваг, ігор, відпочинку, історії, культури, мистецтва, кіно, театру, спорту; кінопокази; кінопрокат; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчання щодо методів комунікації; навчання електронного обробляння даних; надавання інформації щодо спортивних розваг за допомогою он-лайн-розсилок; надавання інформації щодо онлайнових ігрових сервісів через мобільні пристрої; написання кіносценаріїв; написання пісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок і фотовиставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (розважальних); організовування лотерей; організовування розважальних костюмованих заходів; організовування спортивних змагань; організовування і проведення різноманітних розважальних, спортивних та культурних заходів; організовування показів мод на розважальні потреби; освітні послуги щодо обробляння даних; планування вечірок (розваги); послуги артистів-виконавців, акторів, аніматорів з розважання; послуги диск-жокеїв; послуги журналістів, в тому числі написання текстових оглядів, інтерв'ю та опису подій; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з світломонтування для заходів; послуги з телекоментування, радіокоментування і коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги з усного перекладу; послуги інструкторів (навчання); послуги кіностудій; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги натурників для художників; послуги нічних клубів (розваги); послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги розважальних закладів; надавання інформації щодо результатів спортивних подій; послуги студій записування; послуги телестудій; послуги фоторепортерів; послуги щодо електронних ігор, що надаються комп'ютерними базами даних або за допомогою мережі Інтернет; послуги щодо ігор в режимі он-лайн за допомогою мобільних пристроїв; практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; проведення тренувань спортсменів; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеоігор; прокат відеокамер; прокат відеострічок; прокат відеофільмів; прокат звукозаписувачів; прокат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат творів мистецтва; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування інформації щодо комп'ютерних ігор; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; розважальні послуги із забезпечування комп'ютерними іграми в режимі он-лайн; розваги, що надаються через глобальну комунікаційну мережу; спортивне навчання; проведення занять з фітнесу; спортивні тренування (послуги тренерів); спортивно-розважальні послуги; створювання аудіовізуальних творів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання спортивних заходів для телебачення; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фотографування; фотозвіти і фоторепортажі (послуги фоторепортерів); хронометраж спортивних подій 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аналізування якості, зручності та практичності у користуванні програмним забезпеченням та Інтернет-сайтами; аналітичні послуги з комп'ютерного програмування; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; встановлювання та обслуговування програмного забезпечення для баз даних; проектування та розробляння комп'ютерних програм для обробляння даних; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн інтерфейсів програмного забезпечення; дизайн інтерактивних презентацій; дизайнерські і проектні послуги, пов'язані з процесорами даних; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у сфері обробляння даних; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інжиніринг програмного забезпечення; інжинірингові консультації щодо обробляння даних; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; комп'ютерні послуги щодо електронного зберігання даних; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення для створювання баз даних; обслуговування, модернізування та підтримування комп'ютерного програмного забезпечення; обслуговування та оновлення програмного забезпечення для систем зв'язку; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); послуги з дублювання та конвертування (перетворювання) даних, крім фізичного перетворювання; послуги з кодування даних; послуги комп'ютерного програмування для зберігання даних; послуги з перенесення електронних даних; послуги з шифрування даних; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; послуги щодо захисту даних; послуги щодо розробляння та впровадження нових програмних продуктів, в тому числі розробляння і проектування мобільних додатків; проведення досліджень технічних проектів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування ігор; проектування настільних ігор; проектування комп'ютерних систем; проектування систем збереження даних; проектування та розробляння програмного забезпечення для комп'ютерних ігор та програм, що створюють віртуальну реальність; проектування та розробляння програмного забезпечення для перетворення даних і мультимедійного контенту з різних протоколів; проектування та розробляння електронних баз даних; проектування та розробляння програмного забезпечення для комп'ютерних баз даних; проектування та розробляння програмного забезпечення для керування базами даних; проектування та розробляння комп'ютерного програмного забезпечення для оцінки та розрахунку даних; проектування та розробляння комп'ютерних програм для читання, передавання та організовування даних; прокат веб-серверів; проектування та розробляння програмного забезпечення для смартфонів, мобільних телефонів, портативних пристроїв; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; прокат комп'ютерного програмного забезпечення для баз даних; прокат комп'ютерного програмного забезпечення та обладнання для обробки даних і комп'ютерних периферійних пристроїв; прокат програмного забезпечення для керування та автоматичного обліку інвентарних ресурсів; прокат он-лайн серверів та систем збереження даних; прокат пристроїв обробляння даних; реконструкція систем баз даних для інших; розміщування і технічна підтримка комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння програмного забезпечення для відеоігор; розробляння програмного забезпечення для комп'ютерних ігор; розробляння програмного забезпечення для інтернет-рекламування; розробляння програмного забезпечення для систем зв'язку; розробляння програм для обробляння даних; розробляння, програмування та впровадження програмного забезпечення; розробляння систем передавання даних; розробляння програмного забезпечення для інтернет-платформ; розробляння програмних рішень для інтернет-провайдерів та користувачів мережі Інтернет; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання веб-сайтів для рекламних цілей; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; технологічне обслуговування програмного забезпечення з обробляння даних; тимчасове електронне зберігання інформації та даних; хмарне обчислювання даних; хостинг електронної пам'яті в мережі Інтернет для рекламування товарів і послуг; хостинг комп'ютеризованих даних, файлів, додатків та інформації; хостинг серверів 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки