Свідоцтво на торговельну марку № 251846 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 251846 (заявка m201707144): oko media; око; медіа
(111)
Номер свідоцтва
251846
(210)
Номер заявки
m201707144
(151)
Дата реєстрації знака
26.12.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.04.2027
(220)
Дата подання заявки
03.04.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.12.2018, бюл. № 24/2018
(731)
Заявники

Кадушкевич Володимир Євгенович;
Вул. Мельникова, 83 Д, кв. 79, м. Київ, 04050 (UA)

(732)
Власники

Кадушкевич Володимир Євгенович;
Вул. Мельникова, 83 Д, кв. 79, м. Київ, 04050 (UA)

(750)
Адреса для листування

Кадушкевич Володимир Євгенович;
Вул. Сахарова, 82, оф. 10, м. Львів, 79026 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих на вимогу; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання 

Інші торговельні марки цього власника