Свідоцтво на знак № 73293 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73293 (заявка m200507645): оміс; omic
(111)
Номер свідоцтва
73293
(210)
Номер заявки
m200507645
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
09.07.2015
(151)
Дата реєстрації знака
15.03.2007
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
08.07.2015
(220)
Дата подання заявки
08.07.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.03.2007, бюл. № 3/2007
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Приватне виробниче підприємство «ОМІС»;
Вул. Степового Фронту, 29, офіс 220, м. Полтава, 36021 (UA)

(732)
Власники

Приватне виробниче підприємство «ОМІС»;
Вул. Степового Фронту, 29, офіс 220, м. Полтава, 36021 (UA)

(740)
Довірена особа

Ястремська Любов Михайлівна;
Вул. Фрунзе, 153, м. Полтава, 36002

(750)
Адреса для листування

ПВП «ОМІС»;
Вул. Степового Фронту, 29, офіс 220, м. Полтава, 36021 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.19:

Оздоби неметалеві будівельні 

Схожі торговельні марки