Свідоцтво на торговельну марку № 348497 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348497 (заявка m202201852): інноваційна стоматологічна клініка; colibrident
(111)
Номер свідоцтва
348497
(210)
Номер заявки
m202201852
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.01.2032
(220)
Дата подання заявки
31.01.2022
(441)
Дата публікації заявки
24.02.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(731)
Заявники

Казанюк Наталія Володимирівна;
Вул. Софії Русової, ###, кв. ### м. Київ, 02144 (UA)

(732)
Власники

Казанюк Наталія Володимирівна;
Вул. Софії Русової, ###, кв. ### м. Київ, 02144 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Скакальська Анастасія Ярославівна;
Вул. Софії Русової, 7 Г, кв. 21, м. Київ, 02144

(750)
Адреса для листування

Скакальська Анастасія Ярославівна;
Вул. Софії Русової, 7 Г, кв. 21, м. Київ, 02144 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; медичний скринінг; послуги будинків сестринського догляду; послуги з сестринського догляду вдома; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги щодо виправляння дефектів мови; прокат медичного обладнання; прокат санітарного устатковання; прокат хірургічних роботів; стоматологічні послуги.