Заявка на торговельну марку № m202316829 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202316829: київгаз
(210)
Номер заявки
m202316829
(220)
Дата подання заявки
13.09.2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Послуги, що належать до 37 класу, з наймання техніки; будівництво та лагодження свердловин; газопровідні роботи; добування копалин (нафти і газу); наглядання будівельне, технічне, технологічне; будування магістральних трубопроводів, трубопроводів-відводів зі спорудами на них, ліній зв'язку і енергозабезпечення, газопроводів низького тиску газових мереж для промислових і побутових споживачів природного газу; буріння глибоких нафтових або газових свердловин; буріння свердловин; добування копалин; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи, послуги, що належать до 37 класу, щодо наглядання за дотриманням правил безпеки; прокладання, технічне наглядання і лагодження нафтопроводів, газопроводів та підземних сховищ газу; протикорозійне обробляння; лагодження насосів, компресорів; лагодження підводних трубопроводів; лагодження резервуарів; споруджування об'єктів нафтогазового комплексу; послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; будування об'єктів газосховищ та об'єктів газотранспортної системи; лагодження, встановлювання устаткування, модернізація та переоснащення, експлуатація, реконструкція, ремонтування та сервісне обслуговування обладнання об'єктів газосховищ та об'єктів газотранспортної системи; ремонт промислового обладнання, фонтанної арматури, шлейфів та трубопроводів; поточний та капітальний ремонт свердловин підземних сховищ газу; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування печей; герметизація будівель; гідроізолювання (будівництво); ізолювання будівель; очищання димоходів; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; будівельне защілювання; будівельне ізолювання; будівельно-монтажні роботи пов'язані з газовим обладнанням; очищання будівель (всередині); очищання будівель (зовні); будування; наймання (прокат) бульдозерів; встановлення і лагодження вантажних підіймачів; встановлювання , технічне доглядання і лагодження побутових і промислових лічильників газу, газоаналізаторів, газосигналізаторів, газопроводів і газового обладнання; газопровідні роботи; протикорозійне обробляння підземних газопроводів від електрохімічної корозії; зносіння будівель; інформування щодо лагодження; інформування щодо спорудження; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; мулярство; мурування; прокладання і технічне доглядання нафтопроводів; встановлення і лагодження опалювального устаткування; встановлення і лагодження апаратів для кондиціювання повітря; покрівельні роботи; встановлювання і лагодження пожежної сигналізації; ремонт газового обладнання; риштування (встановлення риштовання); споруджування; технічне обслуговування систем підземних газових мереж та споруд над ними; тинькування; фарбування будівель (всередині і зовні; шпалерні роботи. 

Кл.39:

Транспортування природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, газу колекторів щільних порід, газу центрально-басейнового типу та будь-якого іншого газу магістральними газопроводами; зберігання природного газу в підземних сховищах; зберігання природного газу; розподіляння природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ; постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ; завантажувально-розвантажувальні роботи; прокат транспортних засобів; розвантажування вантажів; розподіляння електричної енергії; розподіляння енергії; транспортування трубопроводами; газопостачання; зберігання газу, нафти і нафтопродуктів; трубопровідне переміщування; послуги трубопровідного транспорту; транспортування нафти, нафтопродуктів та природного газу (крім трубопроводів), транспортування трубопроводами; газорозподіляння; електророзподіляння; енергорозподіляння; газорозподіляння по системах підземних мереж та наземних спорудах над ними; зберігання природного газу; зберігання нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, газу колекторів щільних порід, газу центрально-басейнового типу, водню, біометану, синтетичного метану та будь-якого іншого газу в газосховищах; транспортування, розподіляння та постачання природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, газу колекторів щільних порід, газу центрально-басейнового типу, водню, біометану, синтетичного метану та будь-якого іншого газу трубопроводами; розподіляння, передача, постачання електроенергії та інших видів енергоресурсів; баржеве перевезення. 

Кл.40:

Вторинне переробляння нафти і відходів виробництва; обробляння нафти, конденсація та ректифікація природного газу; очищання поверхонь трубопроводів; переробляння нафти, газу, газового конденсату; виробляння енергії. 

Кл.42:

Аналізування використовності газових родовищ; вивчання технічних проектів; експертування та експертиза проектів на газифікацію; геологічне експертування; геологічне розвідування; експертиза проектів розробки родовищ, експертиза проектів будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств нафтогазового комплексу; експертування газових та нафтових родовищ; інженерні роботи конструкторські; консультування фахове, крім підприємництва; консультування щодо енергозберігання; знімання топографічне; поліграфічні послуги, що належать до 42 класу; проектно-вишукувальні та проектно-конструкторські роботи; розвідування газу; прогнозування науково-технічне, екологічне; геологічне розвідування; досліджування в геології; інжиніринг; досліджування в техніці; розробляння проектно-кошторисної документації на газифікацію об'єктів; проектування магістральних трубопроводів, трубопроводів-відводів зі спорудами на них, проектування газопроводів низького тиску газових мереж для промислових і побутових споживачів природного газу; науково-дослідні, експериментально-конструкторські та проектно-вишукувальні роботи; аналізування води; аналізування для розробляння газових родовищ; будівельне проектування; випробовування газових свердловин; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; проектування об'єктів виробничого і невиробничого призначення; технологічне проектування; науково-дослідні, експериментально-конструкторські, проєктно-вишукувальні, проектні роботи; аналізування для створення та експлуатування газосховищ; будівельне проектування; геологічне; досліджування у сфері будівництва; досліджування у сфері зберігання газу; проектування об'єктів виробничого і невиробничого призначення; технологічне проектування; науково-дослідні, експериментально-конструкторські, проєктно-вишукувальні, проектні роботи; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення систем та засобів, що забезпечують технічний захист інформації, лабораторні досліджування. 

Схожі торговельні марки