Свідоцтво на торговельну марку № 132751 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 132751 (заявка m200909676): axis group
(111)
Номер свідоцтва
132751
(210)
Номер заявки
m200909676
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
06.08.2019
(151)
Дата реєстрації знака
27.12.2010
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.08.2019
(220)
Дата подання заявки
05.08.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.12.2010, бюл. № 24/2010
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

сірий; червоний; оранжевий;

(731)
Заявники
(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "АКСИС ГРУП ЛТД";
Вул. Здолбунівська, буд. 9 Б, офіс 7, м. Київ, 02081 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВ "АКСИС ГРУП ЛТД";
Вул. В. Чайки, 16, с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08130 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аналізування собівартості; бухгалтерський облік; вивчання ринку; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; комерційне керування; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами; машинописні роботи; множення документів; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; обробляння текстів; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги секретарів; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва 

Кл.42:

Випробовування матеріалів; відновлювання комп'ютерної бази даних; досліджування в біології; досліджування в бактеріології; конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; наймання (прокат) веб-серверів; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; проводіння досліджувань і розробляння нових товарів для інших