Заявка на торговельну марку № m202409384 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202409384: spartabox
(210)
Номер заявки
m202409384
(220)
Дата подання заявки
09.05.2024
(441)
Дата публікації заявки
17.05.2024
(731)
Заявники

Фаніян Ігор Каренович;
Вул. Симоненка Василя, ###, кв. ###, м. Бровари, Броварський р-н, Київська обл., 07405 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Пікалов Сергій Юрійович;
А/с В-235, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів для спорту, що належать до 18, 21, 25 та 28 класів (крім транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння товарів через засоби комунікації з метою оптового та роздрібного продажу; керування справами спортсменів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших; рекламування через комп'ютернумережу; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; послуги з розміщування рекламних матеріалів, що пропагують здоровий спосіб життя, масову фізичну культуру, спорт і туризм, ідеї загальнолюдських цінностей; визначання громадської думки; телемаркетингові послуги; телевізійне рекламування; послуги щодокомерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу товарів для спорту; послуги щодо роздрібного продажу товарів для спорту; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; визначання громадської думки; демонстрування товарів. 

Кл.41:

Послуги персональних тренерів (фітнес); влаштовування спортивних змагань; забезпечування спортивним устаткованням; наймання (прокат) спортивних майданчиків; наймання (прокат) спортивного споряддя, крім транспортних засобів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; влаштовування і проведення розважальних заходів; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування і проведення спортивних заходів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування конкурсів краси серед тварин; гімнастичне викладання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; досліджування у сфері освіти; дошкільні навчальні заклади; дресирування тварин; екзаменування у навчанні; екзаменування у навчанні для користувачів на отримання кваліфікації з керування дронами; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування віртуальними екскурсійними турами в режимі онлайн; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо заходів для дозвілля; забезпечування навчання та екзаменування у навчанні з метою атестації; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними зображеннями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; кінопокази; кінопрокат; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; курси заочні; навчання індивідуальне; організовування видовищ [послуги імпресаріо]; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування змагань з кіберспорту; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби; послуги інструкторів [навчання]; послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнес-тренування]; послуги освітні; послуги парків атракціонів; послуги розважальні, що надаються у середовищах віртуальної реальності; послуги таборів вихідного дня [розважання]; практичне навчання [демонстрування]; проведення альпіністських турів у супроводі гідів; проведення екскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; прокат спортивних майданчиків; прокат тенісних кортів; прокат устатковання для стадіонів; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування видовищ; розважальні послуги; створювання видовищ; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; хронометраж спортивних подій. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 211118 (заявка m201417421): sparta box
*211118 m201417421

Схожі торговельні марки