Заявка на торговельну марку № m202122612 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202122612: vdo.ma все для тебе; vdoma; ма; bce
(210)
Номер заявки
m202122612
(220)
Дата подання заявки
20.09.2021
(441)
Дата публікації заявки
22.10.2021
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Гривнак Володимир Володимирович;
А/с 76, м. Київ, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; консультування щодо інформаційних технологій (IT); планування розвитку міст; платформа як послуга (PaaS); послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; програмне забезпечення як послуга (SaaS); прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення.