Свідоцтво на торговельну марку № 319174 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 319174 (заявка m202016445): modern photoschool
(111)
Номер свідоцтва
319174
(210)
Номер заявки
m202016445
(151)
Дата реєстрації знака
18.05.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.08.2030
(220)
Дата подання заявки
14.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
14.10.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
18.05.2022, бюл. № 20/2022
(731)
Заявники

Кубракова Наталія Володимирівна;
Вул. Анни Ахматової, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

(732)
Власники

Кубракова Наталія Володимирівна;
Вул. Анни Ахматової, ###, кв. ###, м. Київ, 02081 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Владимирова Наталія Володимирівна (№ 446);
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107

(750)
Адреса для листування

Владимирова Наталія Володимирівна;
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; навчання індивідуальне; освітні послуги; освітні послуги, що надаються школами; практичне навчання (демонстрування); фотографування.