Свідоцтво на торговельну марку № 322921 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 322921 (заявка m201921398): до-ре-ми-фа-соль-ля-си:будь целостним
(111)
Номер свідоцтва
322921
(210)
Номер заявки
m201921398
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.07.2029
(220)
Дата подання заявки
17.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Матюшенко Наталія Анатоліївна;
Вул. Чигоріна, ###, м. Київ, 01042 (UA)

Кухарчук Наталія Петрівна;
Вул. Шевченка, ###, кв. ###, м. Житомир, 10008 (UA)

(732)
Власники

Кухарчук Наталія Петрівна;
Вул. Шевченка, ###, кв. ###, м. Житомир, 10008 (UA)

Матюшенко Наталія Анатоліївна;
Вул. Чигоріна, ###, м. Київ, 01042 (UA)

(750)
Адреса для листування

Матюшенко Наталія Анатоліївна;
Вул. Чигоріна, ###, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; організовування спортивних і культурних заходів.