Заявка на торговельну марку № m202410246 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202410246: н; h; nova energy
(210)
Номер заявки
m202410246
(220)
Дата подання заявки
22.05.2024
(441)
Дата публікації заявки
30.05.2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синьо-зелений; білий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА-ЕНЕРДЖІ»;
Столичне шосе, ###, корп. ###, ### поверх, м. Київ, 03026 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Дорошенко Денис Олександрович;
Столичне шосе, 103, оф. 1003, м. Київ, 03026 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.4:

Технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочуванняіпов'язування пилу; паливо (в тому числі моторний бензин) і світильні речовини; свічки; ґноти для освітлювання; бензен; бензин; бензол; брикети паливні; вазелінтехнічний; віск (сировина); віск (парафін) технічний; віск на промислові потреби; генераторний газ; світильний газ; гази стверджені (паливо); газойль; газолін; гас; денатурат (метилованийспирт); дизельне паливо; добавки нехімічні до моторногопалива; етанол (паливо); нафтовий (петролейний) етер (простий ефір); світильні жири; жири тверді; зволожувальні олії; кам'яновугільна олива; карнаубський віск; кастороваолія на технічніпотреби; ксилен; ксилол; мазут; мастильний графіт; мастила для пасів; мастильні жири; мастильні оливи; мастильно-охолоджувальні рідини; мінеральнепаливо; моторнепаливо; моторні оливи; нафта; нафта, сира або перероблена; нафтовепаливо (рідкеабо скраплене); нафтовий газ; озокерит (гірський віск); олеїн; оливи длядвигунів; паливний газ; паливніоливи; скарбюровані паливні суміші; паливо на основіспирту; протиковзові препарати для пасів; матеріали для розпалювання; спирт(паливо); ріпакова олія технічна; світильне паливо; світильний віск; соняшникова оліятехнічна; технічні жири (мастила). 

Кл.35:

Маркетингові послуги; досліджування ринкове; аналізування собівартості; імпортноекспортні послуги; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; реклама; наймання(прокат) рекламних матеріалів; наймання рекламного часу на засобахінформування; просування торговельних марок; оновлювання, коригування таудосконалюваннярекламних матеріалів; готування рекламних матеріалів; публікуваннярекламнихтекстів; реклама поштою; написання рекламних текстів; готування рекламнихсмуг; наймання місця на реклами; радіорекламування; рекламніагентства; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; зніманнярекламних відеороликів; рекламування через комп'ютерну мережу; інтерактивнерекламування через комп'ютерну мережу; адміністративне обробляннязамовленьнакупівлю; економічне прогнозування; комерційна інформація і консультаціїдляспоживачів (центри підтримки споживачів); послуги постачання дляінших(закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншимфірмам); влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби, втому числів мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламнихакцій такампаній, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, рекламних шоу іпрезентацій; розробляння та влаштовування програм лояльності споживачів; розробляння тавлаштовування програм стимулювання покупців шляхом надаваннякредитних тадебетових карток, дисконтних купонів та карток, карток покупця; розміщування в одномумісці,на користь іншим особам,асортименту різноманітнихтоварів,у тому числінафтопродуктів (крім транспортування), яке дозволяє покупцямзручно оглядати тазамовляти ці товари в пунктах роздрібної та оптової торгівлі,у томучислі у фірмовихмагазинах,автомагазинах,автозаправнихстанціях,станціяхтехобслуговування,сервіснихцентрах і станціях; розміщування водному місці,накористь іншим особам,асортименту різноманітних товарів,у тому числінафтопродуктів(крім транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати такупувати ці товариза допомогою мережі інтернет,поштового замовлення,засобівзв'язку,каналівтелемагазинів; представлення продуктів через засоби комунікації зметою роздрібногопродажу; сприяння продажеві (посередництво), сприяння продажеві(посередництво) задопомогою дисконтних купонів та карток, карток покупця; інформування таконсультування щодо вищезазначених послуг. 

Кл.37:

Технічне доглядання і лагодження автомобілів; встановлювання ілагодженнявантажопідіймачів; відновлювання двигунів, повністю зношених абочастковозруйнованих; відновлювання протекторів шин; вулканізування шин(лагодження); заряджання акумуляторів транспортних засобів; змащуваннятранспортних засобів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; прокладання ітехнічне догляданнянафтопроводів; обслуговування на станціях транспортних засобів(заправлянняпальним і технічне обслуговування); технічне доглядання транспортнихзасобів; брукування доріг; будування автозаправних станцій; послуги автозаправнихстанцій, щоналежать до 37 класу; чищення транспортних засобів; інформування таконсультуваннящодо вищезазначених послуг. 

Кл.39:

Транспортування, доставляння та розподіляння нафти, газу та нафтопродуктів, втомучислі транспортування природного і нафтового газу розподільнимитрубопроводами; трубопровідне переміщування; логістика транспортна; послуги щодоперевозіння; автомобільне перевозіння, у тому числі перевозіння вантажнимиавтомобілями; морське транспортування; пасажирське перевозіння; доставлянняприродного інафтового газу; транспортування трубопроводами; енергорозподіляння; зберігання усховищах; наймання (прокат) зберігальних сховищ, в тому числізберігальних сховищгазу; зберігання товарів на складах; інформування таконсультування щодовищезазначених послуг. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки