Свідоцтво на торговельну марку № 207260 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 207260 (заявка m201416356): fioti; floti
(111)
Номер свідоцтва
207260
(210)
Номер заявки
m201416356
(151)
Дата реєстрації знака
25.12.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.11.2024
(220)
Дата подання заявки
17.11.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.12.2015, бюл. № 24/2015
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОТІ»;
Вул. Пантелеймонівська, ###, офіс ###, м. Одеса, 65012 (UA)

(732)
Власники

Соколовський Юрій Анатолійович;
Вул. Івана Франка, б. ###, кв. ###, м. Одеса, 65049 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Михайлова Тетяна Вiкторiвна;
Квітковий провулок, 12, м. Одеса, 65017

(750)
Адреса для листування

Михайлова Т.В.;
Квітковий провулок, 12, м. Одеса, 65017 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин (канцелярські роботи); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; влаштовування показів мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 25 класу (крім транспортування), для надавання можливості споживачам зручно оглядати і купувати ці товари через підприємства роздрібної та оптової торгівлі,через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів (електронні каталоги, через веб-сайти) або шляхом замовлення товарів за телевізійною рекламою; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших.