Свідоцтво на торговельну марку № 218769 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 218769 (заявка m201511784): аутсорсинг групп
(111)
Номер свідоцтва
218769
(210)
Номер заявки
m201511784
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.07.2025
(220)
Дата подання заявки
22.07.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2016, бюл. № 21/2016
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУТСОРСІНГ ГРУП»;
Вул. Солом'янська, 3, к. 27, м. Київ, 03680 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; агентства із забезпечування житлом (квартирами); агентства нерухомого майна; актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; бюро кредитних історій; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування нерухомим майном; кліринг фінансовий; фінансові послуги клірингових установ; колекторські агентства; консультування щодо страхування; котирування біржове; кредитування під заставу; лізинг сільськогосподарських ферм; митно-брокерські послуги; морське страхування; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання фінансових гарантій; обмінювання грошей; організовування збору коштів; орендування житла (квартир); орендування офісів (нерухомого майна); оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги взаємних фондів; послуги за дебетовими картками; послуги за кредитними картками; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхове інформування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; лізинг нерухомого майна; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові послуги; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 218767 (заявка m201511779): agro-com
*218767 m201511779
Свідоцтво торговельну марку № 218771 (заявка m201511787): outsourcing group
*218771 m201511787
Свідоцтво торговельну марку № 236398 (заявка m201609134): альфа-гумат
*236398 m201609134
Свідоцтво торговельну марку № 189339 (заявка m201310292): og ogp
*189339 m201310292
Свідоцтво торговельну марку № 218770 (заявка m201511785): agro-zoo
*218770 m201511785
Свідоцтво торговельну марку № 218768 (заявка m201511780): ogp
*218768 m201511780
Свідоцтво торговельну марку № 232379 (заявка m201511781): genisys
*232379 m201511781
Свідоцтво торговельну марку № 219932 (заявка m201511786): web-seo-group
*219932 m201511786
Свідоцтво торговельну марку № 218766 (заявка m201511777): agro-eco-rise
*218766 m201511777