Заявка на знак № m201929209 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201929209: мууу-йонез!; муйонез
(210)
Номер заявки
m201929209
(220)
Дата подання заявки
29.10.2019
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН ДНІПРО» (UA)

(740)
Довірена особа

Пiкалова Алла Олегiвна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування 

Інші торговельні марки цього власника