Свідоцтво на торговельну марку № 308494 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308494 (заявка m201922568): беби лор
(111)
Номер свідоцтва
308494
(210)
Номер заявки
m201922568
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.07.2029
(220)
Дата подання заявки
18.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Афанасьєва Марина Олександрівна;
Вул. Володимирська, 14, ж/м «Совіньйон», с. Мізікевича, Овідіопольський р-н, Одеська обл., 65037 (UA)

(732)
Власники

Афанасьєва Марина Олександрівна;
Вул. Володимирська, 14, ж/м «Совіньйон», с. Мізікевича, Овідіопольський р-н, Одеська обл., 65037 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Черемних Юлія Вікторівна (№ 388);
Вул. Базарна 47, м. Одеса, 65011

(750)
Адреса для листування

Одеська регіональна ТПП, Черемних Юлія Вікторівна;
Вул. Базарна, 47, м. Одеса, 65011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичний скринінг; послуги альтернативної медицини; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги лікарень; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги центрів здоров'я; прокат медичного обладнання; прокат санітарного устатковання; стоматологічні послуги; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування; фізіотерапія.