Свідоцтво на торговельну марку № 323228 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323228 (заявка m202026531): будівельні матеріали; екодім
(111)
Номер свідоцтва
323228
(210)
Номер заявки
m202026531
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.12.2030
(220)
Дата подання заявки
14.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
22.02.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; синій; чорний;

(731)
Заявники

Мріщук Андрій Олександрович;
Вул. Вишенька, ###, м. Вінниця, 21008 (UA)

(732)
Власники

Мріщук Андрій Олександрович;
Вул. Вишенька, ###, м. Вінниця, 21008 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Драгобецька Галина Іванівна;
А/с 5204, м. Вінниця, 21018 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Металеві матеріали для будівель і конструкцій; дрібні металеві вироби; армувальні матеріали будівельні металеві; будівельна фурнітура металева; будівельні конструкції металеві; вогнетривкі конструкційні матеріали металеві; вікна металеві; водостічні жолоби для покрівель металеві; водостічні труби металеві; ворота металеві; вуличні водостічні жолоби металеві; гаки (металеві вироби); дахові покриття металеві; двері складані металеві; двері металеві; дверна фурнітура металева; дефлектори димарів металеві; димарі металеві; димові труби металеві; драбини металеві; дренажні труби металеві; жалюзі металеві; жолобчаста черепиця металева; ковані вироби для вікон залізні; ковані вироби для дверей залізні; листи і плити металеві; матеріали для зовнішнього облицювання будівельні металеві; матеріали для зовнішнього облицювання стін будівельні металеві; настили металеві; огорожі металеві; опори металеві; панелі будівельні металеві; піддашки (конструкції) металеві; плити будівельні металеві; плитка металева будівельна; плитка підлогова металева; покрівельна черепиця металева; покрівельні матеріали металеві; покрівельні накладки для гідроізоляції металеві; сітка дротяна; решітки металеві; ручки дверні металеві; ручки-кнопки металеві; сталеві будівельні конструкції; труби для вентиляційного і кондиціонувального устатковання металеві; труби для систем центрального опалення металеві; труби металеві; фурнітура металева для вікон; цвяхи. 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування) та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, яке дає змогу споживачам зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, в торгових центрах, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі, програм телемагазинів або електронних засобів, в тому числі через вебсайти комп'ютерної мережі, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телемаркетингові послуги.