Заявка на торговельну марку № m202027957 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202027957: добробут
(210)
Номер заявки
m202027957
(220)
Дата подання заявки
30.12.2020
(441)
Дата публікації заявки
08.03.2021
(300)
Дані щодо пріоритету

m 2020 13081; 06.07.2020; UA

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів, в тому числі: фармацевтичних, медичних та ветеринарних препаратів,; гігієнічних препаратів на медичні потреби, дієтичних харчових продуктів і речовин, призначених для медичного чи ветеринарного використання,; продуктів для дитячого харчування,; дієтичних добавок для людей і для тварин,; пластирів, перев'язувальних матеріалів, матеріалів для пломбування зубів, стоматологічного воску, дезінфікувальних засобів, препаратів для знищування шкідників,; фунгіцидів,; гербіцидів,; хірургічних,; медичних,; стоматологічних та ветеринарних апаратів та інструментів,; протезів кінцівок,; очей і зубів,; ортопедичних виробів,; матеріалів для накладання швів,; терапевтичних та допоміжних пристроїв,; пристосованих для людей з обмеженими можливостями,; товарів 3,; 5,; 10,; 29,; 30,; 32,; 33 класів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг, в тому числі фармацевтичних, медичних та ветеринарних препаратів,; гігієнічних препаратів на медичні потреби, дієтичних харчових продуктів і речовин, призначених для медичного чи ветеринарного використання,; продуктів для дитячого харчування,; дієтичних добавок для людей і для тварин,; пластирів, перев'язувальних матеріалів, матеріалів для пломбування зубів, стоматологічного воску, дезінфікувальних засобів, препаратів для знищування шкідників,; фунгіцидів,; гербіцидів,; хірургічних,; медичних,; стоматологічних та ветеринарних апаратів та інструментів,; протезів кінцівок,; очей і зубів,; ортопедичних виробів,; матеріалів для накладання швів,; терапевтичних та допоміжних пристроїв,; пристосованих для людей з обмеженими можливостями,; товарів 3,; 5,; 10,; 29,; 30,; 32,; 33 класів; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності]; послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи]; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків, у тому числі зразків фармацевтичних, медичних та ветеринарних препаратів,; гігієнічних препаратів на медичні потреби, дієтичних харчових продуктів і речовин, призначених для медичного чи ветеринарного використання,; продуктів для дитячого харчування,; дієтичних добавок для людей і для тварин,; пластирів, перев'язувальних матеріалів, матеріалів для пломбування зубів, стоматологічного воску, дезінфікувальних засобів, препаратів для знищування шкідників,; фунгіцидів,; гербіцидів,; хірургічних,; медичних,; стоматологічних та ветеринарних апаратів та інструментів,; протезів кінцівок,; очей і зубів,; ортопедичних виробів,; матеріалів для накладання швів,; терапевтичних та допоміжних пристроїв,; пристосованих для людей з обмеженими можливостями,; товарів 3,; 5,; 10,; 29,; 30,; 32,; 33 класів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів (крім їх транспортування), у тому числі: фармацевтичних, медичних та ветеринарних препаратів,; гігієнічних препаратів на медичні потреби, дієтичних харчових продуктів і речовин, призначених для медичного чи ветеринарного використання,; продуктів для дитячого харчування,; дієтичних добавок для людей і для тварин,; пластирів, перев'язувальних матеріалів, матеріалів для пломбування зубів, стоматологічного воску, дезінфікувальних засобів, препаратів для знищування шкідників,; фунгіцидів,; гербіцидів,; хірургічних,; медичних,; стоматологічних та ветеринарних апаратів та інструментів,; протезів кінцівок,; очей і зубів,; ортопедичних виробів,; матеріалів для накладання швів,; терапевтичних та допоміжних пристроїв,; пристосованих для людей з обмеженими можливостями,; товарів 3,; 5,; 10,; 29,; 30,; 32,; 33 класів,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у пунктах роздрібної та оптової торгівлі,; у тому числі у фірмових магазинах,; аптеках,; закладах аптечного типу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів (крім їх транспортування), у тому числі: фармацевтичних, медичних та ветеринарних препаратів,; гігієнічних препаратів на медичні потреби, дієтичних харчових продуктів і речовин, призначених для медичного чи ветеринарного використання,; продуктів для дитячого харчування,; дієтичних добавок для людей і для тварин,; пластирів, перев'язувальних матеріалів, матеріалів для пломбування зубів, стоматологічного воску, дезінфікувальних засобів, препаратів для знищування шкідників,; фунгіцидів,; гербіцидів,; хірургічних,; медичних,; стоматологічних та ветеринарних апаратів та інструментів,; протезів кінцівок,; очей і зубів,; ортопедичних виробів,; матеріалів для накладання швів,; терапевтичних та допоміжних пристроїв,; пристосованих для людей з обмеженими можливостями,; товарів 3,; 5,; 10,; 29,; 30,; 32,; 33 класів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари,; що надаються магазинами роздрібної торгівлі,; підприємствами оптової торгівлі,; аптеками та закладами аптечного типу,; в тому числі за допомогою торговельних автоматів,; каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; наприклад через веб-сайти або програми телемагазинів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів, в тому числі фармацевтичних,; медичних та ветеринарних препаратів,; гігієнічних препаратів на медичні потреби, дієтичних харчових продуктів і речовин, призначених для медичного чи ветеринарного використання,; продуктів для дитячого харчування,; дієтичних добавок для людей і для тварин,; пластирів, перев'язувальних матеріалів, матеріалів для пломбування зубів, стоматологічного воску, дезінфікувальних засобів, препаратів для знищування шкідників,; фунгіцидів,; гербіцидів,; хірургічних,; медичних,; стоматологічних та ветеринарних апаратів та інструментів,; протезів кінцівок,; очей і зубів,; ортопедичних виробів,; матеріалів для накладання швів,; терапевтичних та допоміжних пристроїв,; пристосованих для людей з обмеженими можливостями,; товарів 3,; 5,; 10,; 29,; 30,; 32,; 33 класів,; що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари з веб-сторінок і на веб-сайтів в інтернеті, в тому числі в аптеках та закладах аптечного типу; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших, в тому числі сприяння продажам товарів, в тому числі: фармацевтичних, медичних та ветеринарних препаратів,; гігієнічних препаратів на медичні потреби, дієтичних харчових продуктів і речовин, призначених для медичного чи ветеринарного використання,; продуктів для дитячого харчування,; дієтичних добавок для людей і для тварин,; пластирів, перев'язувальних матеріалів, матеріалів для пломбування зубів, стоматологічного воску, дезінфікувальних засобів, препаратів для знищування шкідників,; фунгіцидів,; гербіцидів,; хірургічних,; медичних,; стоматологічних та ветеринарних апаратів та інструментів,; протезів кінцівок,; очей і зубів,; ортопедичних виробів,; матеріалів для накладання швів,; терапевтичних та допоміжних пристроїв,; пристосованих для людей з обмеженими можливостями,; товарів 3,; 5,; 10,; 29,; 30,; 32,; 33 класів,; в тому числі в аптеках і закладах аптечного типу; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки