Свідоцтво на торговельну марку № 348616 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348616 (заявка m202212396): mr. jago; mr. jago; mj
(111)
Номер свідоцтва
348616
(210)
Номер заявки
m202212396
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.10.2032
(220)
Дата подання заявки
07.10.2022
(441)
Дата публікації заявки
17.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(731)
Заявники

Денисюк Вячеслав Вадимович;
Вул. Зелена, ###, с. Вишнів, Ковельський р-н, Волинська обл., 45004 (UA)

Денисюк Ольга Андріївна;
Вул. Містки, ###, с. Болотинці, Золочівський р-н, Львівська обл., 80630 (UA)

(732)
Власники

Денисюк Вячеслав Вадимович;
Вул. Зелена, ###, с. Вишнів, Ковельський р-н, Волинська обл., 45004 (UA)

Денисюк Ольга Андріївна;
Вул. Містки, ###, с. Болотинці, Золочівський р-н, Львівська обл., 80630 (UA)

(750)
Адреса для листування

Денисюк Вячеслав Вадимович;
Вул. Здоров'я, ###, м. Львів, 79013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування інформацією, отриманою з телефонних довідників; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оцінювання підприємницької діяльності; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з обробки даних (офісні роботи); послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з фотокопіювання; послуги із заповнювання податкових декларацій; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; публікування рекламних текстів; реєстрування письмових повідомлень та даних; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; текстове записування інформації (офісні роботи). 

Кл.38:

Забезпечування доступу до баз даних; забезпечування інформацією у сфері телекомунікаційних послуг; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих за запитом; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги з геолокації (телекомунікаційні послуги); послуги з надавання телефонного зв'язку; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телеграфний зв'язок; телефонний зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 345308 (заявка m202204863): фоп асистент менеджер доходів; флп ассистент менеджер прибыли; ie assistant income manager
*345308 m202204863