Свідоцтво на торговельну марку № 199158 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 199158 (заявка m201403069): космос; мережа супермаркетів таврія в
(111)
Номер свідоцтва
199158
(210)
Номер заявки
m201403069
(151)
Дата реєстрації знака
12.05.2015
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
19.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.03.2024
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
04.03.2034
(220)
Дата подання заявки
04.03.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
12.05.2015, бюл. № 9/2015
(731)
Заявники

Орловський Іван Йосипович;
Пров. Дунаєва, ###, кв. ###, м. Одеса, 65044 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВРІЯ-В»;
Вул. М'ясоїдівська, ###, м. Одеса, 65091 (UA)

Музалев Михайло Вікторович;
Пров. Морський, ###, м. Одеса, 65062 (UA)

Музалев Борис Вікторович;
Вул. Уютна, ###, кв. ###, м. Одеса, 65012 (UA)

(732)
Власники

Музалев Борис Вікторович;
Вул. Уютна, ###, кв. ###, м. Одеса, 65012 (UA)

Музалев Михайло Вікторович;
Пров. Морський, ###, м. Одеса, 65062 (UA)

Орловський Іван Йосипович;
Пров. Дунаєва, ###, кв. ###, м. Одеса, 65044 (UA)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВРІЯ-В»;
Вул. М'ясоїдівська, ###, м. Одеса, 65091 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Воропаєва Наталія Миколаївна;
Вул. Сєрова, 35, кв. 16, м. Одеса, 65091

(750)
Адреса для листування

Воропаєва Наталія Миколаївна;
Вул. Сєрова, 35, кв. 16, м. Одеса, 65091 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин (канцелярські роботи); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; керування справами спортсменів; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; множення документів; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) торговельних стендів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; оформляння вітрин; передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо огляду преси; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування з використанням плати за клацання; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); телемаркетинг; розміщування в одному або декількох місцях продовольчих і/або непродовольчих товарів, або інформування про ці товари, з метою їх огляду і/або збування зацікавленим особам, в тому числі покупцям, на підприємствах оптової і/або роздрібної торгівлі; послуги щодо сукупного розміщування продовольчих та непродовольчих товарів у пунктах здійснення оптової торгівлі, магазинах, супермаркетах, мережі роздрібної торгівлі, що дозволяє споживачам оглядати та купувати ці товари; послуги щодо роздрібного або оптового продажу хімічних продуктів,призначених для використовування в промисловості,науці,фотографії,сільському господарстві,садівництві,добрив,хімічних речовин для гасіння вогню,препаратів для термообробляння і паяння металів,хімічних речовин для консервування харчових продуктів,дубильних речовин,клейких речовин на промислові потреби,вибілювальних препаратів та інших речовин для прання,чистильних,лискувальних,знежирювальних та абразивних препаратів,парфумів,косметики та інших засобів для догляду шкіри,волосся,нігтів,зубних порошків і паст,технічних мастил і олив,мастильних матеріалів,речовин для вбирання,змочування і пов'язування пилу,палива (в тому числі моторного бензину) і світильних речовин,свічок,фармацевтичних та ветеринарних препаратів,гігієнічних препаратів на лікарські (медичні) потреби,дієтичних продуктів і речовин на лікарські (медичні) чи ветеринарні потреби,дитячого харчування,дієтичних добавок для людей і тварин,пластирів,перев'язувальних матеріалів,дезінфікувальних засобів,препаратів для нищення паразитів і шкідників,фунгіцидів,гербіцидів,звичайних металів та їхніх сплавів,металевих будівельних матеріалів,перемісних металевих конструкцій та споруд,металевих матеріалів рейкових колій,неелектричних металевих канатів і дроту,дрібних металевих виробів,металевих труб,сейфів,виробів із звичайних металів,що не належать до інших класів,машин і верстатів,двигунів (крім призначених для наземного транспорту),муфт,з'єднувачів,зчепів та передавачів (крім призначених для наземного транспорту),сільськогосподарського знаряддя,крім знаряддя з ручним рушієм,торговельних автоматів,ручного знаряддя та інструментів,ножів,виделок,ложок,холодної зброї,бритв,наукових,морських,геодезичних,фотографічних,кінематографічних,оптичних,важильних,вимірювальних,сигналізаційних,контрольних (перевіряльних),рятувальних і навчальних приладів та інструментів,приладів та інструментів для передавання,перемикання,перетворювання,акумулювання,регулювання або контролювання електрики,апаратури для записування,передавання і відтворювання звуку або зображень,магнітних носіїв інформації,записових дисків,компакт-дисків,DVD та інших цифрових записових носіїв інформації,механізмів для апаратів з передоплатою,касових апаратів,рахувальних машин,засобів обробляння інформації,комп'ютерів,комп'ютерних програмних засобів,пристроїв для гасіння вогню,устатковання для освітлювання,нагрівання,виробляння пари,куховарення,холодження,сушіння,вентилювання,водопостачання та на санітарно-технічні потреби,транспортних засобів,засобів переміщування по землі,по воді,повітрям,паперу,картону і виробів з них,що не належать до інших класів,друкованої продукції,канцелярських товарів,канцелярського обладдя (крім меблів),навчальних матеріалів (крім апаратури),пластмасових матеріалів для пакування (що не належать до інших класів),меблів,дзеркал,картинних рам,виробів (що не належать до інших класів) з дерева,кори,очерету,комишу,верби,рогу,кістки,слонової кістки,китового вуса,панцера черепах,черепашок,бурштину,перламутру,морської пінки і замінників цих матеріалів або з пластмас,домашнього або кухонного начиння і вмістин,губок,щіток (крім пензлів),щіткових матеріалів,знаряддя для чищення та прибирання,мочалок металевих,виробів із скла,порцеляни та череп'яних,що не належать до інших класів,тканин і текстильних виробів,що не належать до інших класів,ковдр,покривал,скатерок,одягу,взуття,наголовних уборів,мережива і вишитих виробів,стрічок і тасьм,ґудзиків,гачків і петельок,шпильок і голок,штучних квітів,ігор та іграшок,гімнастичних та спортивних товарів,що не належать до інших класів,ялинкових прикрас,м'яса,риби,птиці,дичини,м'ясних екстрактів,законсервованих,заморожених,сухих,несирих фруктів та овочів,желе,повидл,компотів,яєць,молока та молочних продуктів,харчових олій та жирів,кави,чаю,какао та замінників кави,борошна,борошняних виробів,зернових продуктів,заморожених напівфабрикатів,кондитерських виробів,морозива,цукру,меду,дріжджів,пекарських порошків,солі,гірчиці,оцту,кетчупу,майонезу,приправ,прянощів та інших харчових продуктів,сільськогосподарських,садівничих та лісових продуктів і зерна,що не належать до інших класів,живих тварин,свіжих фруктів та овочів,насіння,живих рослин і квітів,кормів,пива,мінеральних і газованих вод та інших безалкогольних напоїв,фруктових напоїв і фруктових соків,овочевих соків,сиропів та інших складників для готування напоїв,алкогольних напоїв,зокрема бренді,вин,віскі,горілки,джину (ялівцевої горілки),коктейлів,лікерів,настоянок гірких,рому,саке (рисової горілки),сидрів тощо; послуги щодо роздрібного або оптового продажу продовольчих товарів та напоїв преміум-сегмента, а саме делікатесних харчів та елітних напоїв; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту продовольчих та непродовольчих товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в супермаркетах; сприяння продажеві (посередництво) продовольчих та непродовольчих товарів в супермаркетах. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 310506 (заявка m202003409): manzoni donna
*310506 m202003409
Свідоцтво торговельну марку № 312672 (заявка m202003416): cappone pizza
*312672 m202003416
Свідоцтво торговельну марку № 312676 (заявка m202003438): альтаировский; shopping&leisure
*312676 m202003438
Свідоцтво торговельну марку № 320906 (заявка m202003436): торгівельний центр; корабельный
*320906 m202003436
Свідоцтво торговельну марку № 115364 (заявка m200700176): космос; kocmoc
*115364 m200700176
Свідоцтво торговельну марку № 93336 (заявка m200614244): суббота
*93336 m200614244
Свідоцтво торговельну марку № 171871 (заявка m201210899): eurogroup
*171871 m201210899
Свідоцтво торговельну марку № 78300 (заявка m200600159): ііі; iii
*78300 m200600159
Свідоцтво торговельну марку № 177524 (заявка m201217634): таврик
*177524 m201217634
Свідоцтво торговельну марку № 68892 (заявка 20041112643): тп в; tn b; т в
*68892 20041112643
Свідоцтво торговельну марку № 68893 (заявка 20041112644): таврия в; таврия b
*68893 20041112644
Свідоцтво торговельну марку № 147178 (заявка m201013403): мб; мъ; m; nb
*147178 m201013403
Свідоцтво торговельну марку № 99370 (заявка m200711779): sprint cafe
*99370 m200711779
Свідоцтво торговельну марку № 250633 (заявка m201703659): бутелъпешт
*250633 m201703659
Свідоцтво торговельну марку № 68894 (заявка 20041112646): таврия в; таврия b
*68894 20041112646
Свідоцтво торговельну марку № 110438 (заявка m200711784): 7
*110438 m200711784
Свідоцтво торговельну марку № 224900 (заявка m201518222): bims
*224900 m201518222
Свідоцтво торговельну марку № 175379 (заявка m201213939): українська зірка
*175379 m201213939
Свідоцтво торговельну марку № 199697 (заявка m201404144): таврія в
*199697 m201404144
Свідоцтво торговельну марку № 174497 (заявка m201210898): суббота
*174497 m201210898
Свідоцтво торговельну марку № 84351 (заявка m200610007): каждому поколению своя победа
*84351 m200610007
Свідоцтво торговельну марку № 171872 (заявка m201210900): наш хлеб
*171872 m201210900
Свідоцтво торговельну марку № 202003 (заявка m201407528): бімс
*202003 m201407528
Свідоцтво торговельну марку № 221022 (заявка m201506371): weyt; welt; west
*221022 m201506371
Свідоцтво торговельну марку № 105838 (заявка m200711778): спринт кафе
*105838 m200711778
Свідоцтво торговельну марку № 208605 (заявка m201415480): golfo
*208605 m201415480
Свідоцтво торговельну марку № 46268 (заявка 2002109097)
*46268 2002109097
Свідоцтво торговельну марку № 46269 (заявка 2002109098): таврия в
*46269 2002109098
Свідоцтво торговельну марку № 107938 (заявка m200722015): manzoni
*107938 m200722015
Свідоцтво торговельну марку № 109778 (заявка m200717416): долгожитель
*109778 m200717416
Свідоцтво торговельну марку № 152505 (заявка m201120176): jt; jf; it; if; натхнення; h
*152505 m201120176