Свідоцтво на торговельну марку № 183340 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 183340 (заявка m201200573): транспорт україна; транспортукраїна
(111)
Номер свідоцтва
183340
(210)
Номер заявки
m201200573
(151)
Дата реєстрації знака
25.03.2014
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
13.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.01.2022
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
17.01.2032
(220)
Дата подання заявки
17.01.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.03.2014, бюл. № 6/2014
(526)
Вилучення з охорони окремих елементів знака
Україна
(731)
Заявники

Дочірнє підприємство «ПРЕМ'ЄР ЕКСПО»;
Вул. Червоноармійська, ###, м. Київ, 03150 (UA)

(732)
Власники

Дочірнє підприємство «ПРЕМ'ЄР ЕКСПО»;
Вул. Велика Васильківська, ###, офіс ###, м. Київ, 03150 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Крилов Андрій Євгенович;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Крилов Андрій Євгенович;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Авторучки; адресні машини; акварелі (картини); альбоми; альманахи; архітектурні макети; атласи; дошки паперові або картонні для афіш, об'яв; банти паперові; білети (квитки); бланки, формуляри; блокноти для креслення; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); вимочники (прес-пап'є); відривні календарі; пристрої для виготовляння віньєток; вітальні листівки; вугільні олівці; газети; глобуси земної кулі; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); папки на документи канцелярські; друкарська продукція; естампи; етикетки (налички), крім тканинних; єднальні смужки (книжкових оправ); журнали (періодичні видання); закладки книжкові; запечатувальні облатки; запечатувальні пристрої канцелярські; матеріали для запечатування канцелярські; печатки для запечатування; записники; записники канцелярські; зап'ястні тримачі письмового приладдя; затискачі для карток покажчиків; затискачі для ручок; зволожувачі для прогумованих поверхонь (канцелярські); зволожувачі канцелярські; знаряддя для зернування (оздоблювання) книжкових оправ; зошити для писання або креслення; зразки почерків; індексатори; інформаційні бюлетені; кавові цідила (фільтри) паперові; календарі; калька паперова; калька тканинна; камені літографські; канцелярське приладдя і обладдя, крім меблів; канцелярські дірявники (перфоратори); канцелярські товари; скриньки на канцелярські товари; картонні шабатури на капелюхи; карти, що належать до 16 класу; указки неелектронні до карт; картини обрамовані або необрамовані; картинки (малюнки); картонні вироби; картонні тубуси; картотеки канцелярські; каталоги; книги; окраї книжок; оправи до книжок; кнопки канцелярські; комікси (друковані видання); чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів; запечатувальні пристрої канцелярські для конвертів; конверти канцелярські; копіювальний папір; копіювальний папір канцелярський; кульки, пакети паперові; листи целофанові обгорткові; лінійки креслярські; лінійки чотирикутні; літографії; літографічні мистецькі твори; малюнки перевідні; музичні вітальні листівки; навощений папір; навчальні матеріали, крім приладів, апаратів; обгортковий папір; олівці; олівці автоматичні; олівці грифельні; офорти; папір з деревної маси; папки на папери; пастелі (олівці); пензлі для художників; пера канцелярські; пера письмові; пера письмові золоті; пергаментний папір; періодичні видання друкові (друковані); письмове приладдя; письмове приладдя (набори); письмовий папір; письмові грифельні дошки; письмові інструменти; письмові набори канцелярські; письмові пензлі; підручники; підставки для рук художникам; підставки для ручок і олівців; підставки для фотографій; підставки під карафи паперові; підставки під пивні кухлі; підставки під штампи, печатки; підстилки настільні паперові; пісенники; плакати; плани; пластикові розтяжні плівки для пакування; пластмаси для ліплення; пластмасові плівки обгорткові; пляшкове опаковання паперове або картонне; пляшкові обгортки паперові або картонні; повідомчі листи канцелярські; подрібнювачі паперу канцелярські; полотно на картини; портрети; посудини на чорнила; поштові листівки; поштові марки; прапорці паперові; проспекти рекламні; розклади надруковані; ручки до штампів, печаток; ручки перові; ручні етикеткувальні пристрої; рушники паперові; світивий папір; серветки косметичні паперові; серветки паперові для знімання гриму; серветки столові паперові; сигарні кільця; скальковини; скатерки столові паперові; шкільне приладдя канцелярське; шкільні дошки. 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; створювання рекламних фільмів. 

Кл.41:

Навчання в академіях; атестування (освіта); видавання книжок із бібліотек; послуги перемісних бібліотек; видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; викладання; презентації вистав; влаштовування виставок (культурних і навчальних); інформування щодо виховування; виховування в дошкільних закладах; наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; влаштовування балів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування радіо- і телевізійних програм; послуги дискотек (сховищ звукозаписових дисків); інформування щодо дозвілля; дозвілля (забави, розваги); планування зустрічей (дозвільних); наймання (прокат) кінопроекторів і приладдя; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); послуги перекладачів; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; наймання (прокат) радіо- і телевізійних приймачів; телевізійні передачі розважальні; створювання фільмів, крім рекламних роликів; фотографування; фоторепортажі; послуги, що належать до 41 класу, щодо цифрового зображання. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 338281 (заявка m202123068): business connect
*338281 m202123068
Свідоцтво торговельну марку № 315666 (заявка m202004569): pharmtech&ingredients
*315666 m202004569
Свідоцтво торговельну марку № 307699 (заявка m201932347): fuel&charge expo
*307699 m201932347
Свідоцтво торговельну марку № 307569 (заявка m201927153): com auto trans
*307569 m201927153
Свідоцтво торговельну марку № 289928 (заявка m201804966): фестиваль я монтажник!
*289928 m201804966
Свідоцтво торговельну марку № 296458 (заявка m201911497): pro beauty expo; ехро; конгрес індустрії краси
*296458 m201911497
Свідоцтво торговельну марку № 62715 (заявка 2002097335): uitt
*62715 2002097335
Свідоцтво торговельну марку № 252265 (заявка m201703396): worldbuild kyiv
*252265 m201703396
Свідоцтво торговельну марку № 142510 (заявка m201007380): e3forum; e3 forum; е3; екологія енергія ефективність ua
*142510 m201007380
Свідоцтво торговельну марку № 43987 (заявка 2002097690): premier; expo
*43987 2002097690
Свідоцтво торговельну марку № 146483 (заявка m201013285): tools & hardware
*146483 m201013285
Свідоцтво торговельну марку № 191138 (заявка m201309291): uitm; ukraine international travel market
*191138 m201309291
Свідоцтво торговельну марку № 159496 (заявка m201111871): worldfood pack
*159496 m201111871
Свідоцтво торговельну марку № 57574 (заявка 20040404389): abtotexcepbic; міжнародна спеціалізована виставка; автотехсервіс
*57574 20040404389
Свідоцтво торговельну марку № 119775 (заявка m200819852): kiev agrihort; agri hort
*119775 m200819852
Свідоцтво торговельну марку № 229861 (заявка m201523986): design&technologies; bathroom
*229861 m201523986
Свідоцтво торговельну марку № 214941 (заявка m201502180): beautycoupon; бьютикупон; б'ютікупон; бюті
*214941 m201502180
Свідоцтво торговельну марку № 29998 (заявка 2001020549): ph; public health; рн
*29998 2001020549
Свідоцтво торговельну марку № 119768 (заявка m200819845): kievinteriors
*119768 m200819845
Свідоцтво торговельну марку № 183339 (заявка m201200572): транспорт украина; транспортукраина
*183339 m201200572
Свідоцтво торговельну марку № 38489 (заявка 2002043414): intercharm; inter charm
*38489 2002043414
Свідоцтво торговельну марку № 57669 (заявка 2002097693): ingredients; ukraine; інгредіенти україна
*57669 2002097693
Свідоцтво торговельну марку № 49883 (заявка 2003078345): international; travel market; ukraine
*49883 2003078345
Свідоцтво торговельну марку № 211150 (заявка m201417702): msf; medical specialized forum
*211150 m201417702
Свідоцтво торговельну марку № 171540 (заявка m201206452): стройтех
*171540 m201206452
Свідоцтво торговельну марку № 93890 (заявка m200618959): brand rent
*93890 m200618959
Свідоцтво торговельну марку № 57581 (заявка 20040404402): міжнародна спеціалізована виставка; будтех; буд тех
*57581 20040404402
Свідоцтво торговельну марку № 57577 (заявка 20040404395): спеціалізована виставка; бот експо; бот ekcno
*57577 20040404395
Свідоцтво торговельну марку № 57578 (заявка 20040404396): abto; спеціалізована виставка; автоексклюзив
*57578 20040404396
Свідоцтво торговельну марку № 119806 (заявка m200820182): clean expo; cleanexpo
*119806 m200820182
Свідоцтво торговельну марку № 55586 (заявка 2002097682): building week ukraine; архітектурно-будівельний тиждень
*55586 2002097682
Свідоцтво торговельну марку № 59914 (заявка 20040404268): декор і подарунки
*59914 20040404268
Свідоцтво торговельну марку № 278357 (заявка m201812833): байерская программа
*278357 m201812833
Свідоцтво торговельну марку № 159497 (заявка m201111873): worldfood tech
*159497 m201111873
Свідоцтво торговельну марку № 51684 (заявка 2003099408): ukrprodmash; укрпродмаш
*51684 2003099408
Свідоцтво торговельну марку № 61014 (заявка 20040606458): ukrprodpack; укрпродпак; пакувальне обладнання; технологія та упаковка для продуктів харчування
*61014 20040606458
Свідоцтво торговельну марку № 146654 (заявка m201016049): kyivbuild; kyiv build
*146654 m201016049
Свідоцтво торговельну марку № 170820 (заявка m201211859): intercharm
*170820 m201211859
Свідоцтво торговельну марку № 57153 (заявка 2004033058): український міжнародний; стоматологічний салон
*57153 2004033058
Свідоцтво торговельну марку № 211358 (заявка m201501167): зерно корма экспо
*211358 m201501167
Свідоцтво торговельну марку № 119773 (заявка m200819850): worldfood; world food
*119773 m200819850
Свідоцтво торговельну марку № 112588 (заявка m200806258): ехро; tir expo; t.i.r. expo
*112588 m200806258
Свідоцтво торговельну марку № 278359 (заявка m201812836): байєрська програма
*278359 m201812836
Свідоцтво торговельну марку № 214884 (заявка m201417706): worldfood ukraine; greenproduce
*214884 m201417706
Свідоцтво торговельну марку № 56075 (заявка 2004033059): ukrainian; international; dental show
*56075 2004033059
Свідоцтво торговельну марку № 142512 (заявка m201007383): animalfarming; animal farming
*142512 m201007383
Свідоцтво торговельну марку № 119767 (заявка m200819844): eastern europe telecoms conference
*119767 m200819844
Свідоцтво торговельну марку № 54747 (заявка 2003099543): професійне обладнання і технології для телерадіомовлення; o; trbu
*54747 2003099543
Свідоцтво торговельну марку № 131981 (заявка m200901842): 1; wintecexpo; win tec expo
*131981 m200901842
Свідоцтво торговельну марку № 157246 (заявка m201111575): gardentool kyiv
*157246 m201111575
Свідоцтво торговельну марку № 133334 (заявка m200906761): mice; місе
*133334 m200906761
Свідоцтво торговельну марку № 278358 (заявка m201812835): international buyers program
*278358 m201812835
Свідоцтво торговельну марку № 41220 (заявка 20021210982): міжнародний; турсалон; україна
*41220 20021210982
Свідоцтво торговельну марку № 57582 (заявка 20040404404): гумахімтех; міжнародна спеціалізована виставка
*57582 20040404404
Свідоцтво торговельну марку № 214882 (заявка m201417594): hotel&spa
*214882 m201417594
Свідоцтво торговельну марку № 183341 (заявка m201200574): transportukraine
*183341 m201200574
Свідоцтво торговельну марку № 213373 (заявка m201502181): miningworld
*213373 m201502181

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 54385 (заявка 2003010128): tpahcnoptha; україна; транспортна
*54385 2003010128
Свідоцтво торговельну марку № 183338 (заявка m201200571): транссукраїна; транс україна
*183338 m201200571
Свідоцтво торговельну марку № 126495 (заявка m200803695): асоціація лікарів залізничного транспорту україни
*126495 m200803695
Свідоцтво торговельну марку № 217245 (заявка m201600026): utb; українська транспортна біржа
*217245 m201600026
Свідоцтво торговельну марку № 73595 (заявка m200509827): міжнародний видавничий проект; транспортний комплекс україни
*73595 m200509827
Свідоцтво торговельну марку № 56928 (заявка 2004021488): українське авіаційне транспортне агентство; арттур; apttyp
*56928 2004021488
Свідоцтво торговельну марку № 19911 (заявка 2000041853): українські транспортні коридори
*19911 2000041853
Свідоцтво торговельну марку № 185632 (заявка m201306092): український транспортний союз
*185632 m201306092