Свідоцтво на торговельну марку № 347349 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347349 (заявка m202209095): mist ai
(111)
Номер свідоцтва
347349
(210)
Номер заявки
m202209095
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
05.08.2032
(220)
Дата подання заявки
05.08.2022
(441)
Дата публікації заявки
04.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(300)
Дані щодо пріоритету

85768; 18.02.2022; JM

(731)
Заявники

Джуніпер Нетворкс, Інк., корпорація штату Делавер;
1133 Інновейшн Вей, Саннівейл, Каліфорнія 94089, Сполучені Штати Америки (US)

(732)
Власники

Джуніпер Нетворкс, Інк., корпорація штату Делавер;
1133 Інновейшн Вей, Саннівейл, Каліфорнія 94089, Сполучені Штати Америки (US)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шпакович Тетяна Іванівна;
Пров. Устинівський, 6, м. Київ, 03110

(750)
Адреса для листування

«Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна,;
Пров. Устинівський, 6, м. Київ, 03110 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні мережеві комутатори, маршрутизатори, адаптери та інтерфейсні пристрої; пристрої бездротових точок доступу (WAP); пристрої точок доступу до локальних мереж; шлюзові маршрутизатори; пристрої бездротового зв'язку для передавання даних, аудіо-, відеоданих або зображень; комп'ютерне апаратне забезпечення з функціями забезпечування безпеки мереж, в тому числі: брандмауери, шифрування даних або сумісність із мережевими протоколами безпеки; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне; завантажне програмне забезпечення операційних систем; завантажне програмне забезпечення операційних систем для керування маршрутизаторами та мережевою інфраструктурою; завантажне комп'ютерне програмне забезпечення операційних систем, яке дозволяє розміщувати комп'ютерні програмні додатки та полегшує взаємодію з іншими комп'ютерами та периферійними пристроями в корпоративних мережах; завантажне програмне забезпечення комп'ютерних мереж; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне, а саме завантажні програми операційних систем для послуг з керування маршрутизаторами; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для керування, експлуатації, проєктування, реалізації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки, відстежування, оновлення, усунення несправностей комп'ютерних мереж, локальних мереж, широкомасштабних мереж, дротових мереж та бездротових мереж; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки, відстежування, оновлення та усунення несправностей мережевих програмних додатків, мережевих програм, комп'ютерних програмних додатків та комп'ютерних програм; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання , тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки, відстежування, оновлення та усунення несправностей маршрутизаторів, мережевих комутаторів, бездротових точок доступу до мереж, дротових точок доступу до мереж, мережевої інфраструктури, обчислювальної інфраструктури та дата-центрів; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для керування, експлуатації, проєктування, реалізації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки, відстежування, оновлення, усунення несправностей хмарних комп'ютерних мереж, хмарних комп'ютерних ресурсів та хмарних програм; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для автоматизування, експлуатації, керування та контролювання функціонування обчислювальної інфраструктури та мережевої інфраструктури; комп'ютерне мережеве програмне забезпечення завантажне для адміністрування, керування та оптимізації комп'ютерних мереж; програмне забезпечення завантажне для розробляння та експлуатації хмарних комп'ютерних мереж та програмних додатків; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для маршрутизації, перемикання, передавання, обробляння, фільтрування, аналізування, захисту, завантажування, публікування, відображання, позначання, редагування, організування, записування та зберігання даних, відео-, аудіоданих, голосового трафіку, пакетів або інформації; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для програмування локальних, широкомасштабних і глобальних мереж та мережевої інфраструктури в мобільних пристроях, телевізорах та інших відеопристроях; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для експлуатації, оптимізації, налаштування, підтримки, моніторингу, керування та розгортання програмного забезпечення у хмарних обчислювальних мережах; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне, а саме завантажні платформи відкритих мережевих програмних додатків для розробляння, розгортання, тестування, конфігурування, моніторингу та автоматизування мережевих програмних додатків; програмне забезпечення комп'ютерне завантажне для забезпечування безпеки даних та захисту даних; програмне забезпечення комп'ютерне завантажне для забезпечення функціональних можливостей безпеки в мережах, таких як забезпечування фільтрів брандмауера, контролю доступу, віртуальних приватних мереж (VPN), сумісності з протоколами безпеки маршрутизаторів, а також захист від мережевого вторгнення та вірусів; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне, яке використовують для безпеки комп'ютерних мереж, а саме: програмне забезпечення для пріоритизації трафіку, захищеного контролю доступу, ідентифікації користувачів, шифрування, керування безпекою та запобігання вторгненням; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для моніторингу, аналізування або повідомлення мережевої інформації, даних та трафіку; програмне забезпечення завантажне для штучного інтелекту та машинного навчання, яке використовується для керування, моніторингу, автоматизації та усунення несправностей комп'ютерних мереж; комп'ютерне програмне забезпечення завантажне для взаємозв'язку, моніторингу, керування, контролювання, аналізування, забезпечування безпеки та експлуатації локальних мереж, широкомасштабних мереж, бездротових мереж та дата-центрів; програмне забезпечення завантажне для служби безпечного доступу (SASE) для безпеки даних та мереж; комп'ютерне апаратне забезпечення та програмне забезпечення (записане) для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки та усунення несправностей комп'ютерних мереж, локальних мереж, широкомасштабних мереж, дротових мереж та бездротових мереж; комп'ютерне апаратне забезпечення та програмне забезпечення для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки та усунення несправностей мережевих програмних додатків, мережевих програм, комп'ютерних програмних додатків та комп'ютерних програм; комп'ютерне апаратне забезпечення та програмне забезпечення (записане) для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки та усунення несправностей маршрутизаторів, мережевих комутаторів, мережевої інфраструктури та обчислювальної інфраструктури; комп'ютерне апаратне забезпечення та програмне забезпечення для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки та усунення несправностей хмарних комп'ютерних мереж, хмарних комп'ютерних ресурсів та хмарних програм; комп'ютерне апаратне забезпечення та програмне забезпечення для маршрутизації, перемикання, передавання, обробляння, фільтрування, аналізування, захисту, завантажування, публікування, відображання, позначання, редагування, організування, записування та зберігання даних, відео-, аудіоданих, голосового трафіку, пакетів або інформації; комп'ютерне апаратне забезпечення та програмне забезпечення для програмування локальних, широкомасштабних і глобальних мереж та мережевої інфраструктури в мобільних пристроях, телевізорах та інших відеопристроях; файли завантажні з вебтрансляціями, вебсемінарами, тематичними дослідженнями, аудіофайли та відеодані щодо взаємозв'язку, встановлення, керування, захисту, моніторингу, усунення несправностей, експлуатації, доступу та автоматизації комп'ютерного апаратного забезпечення, комп'ютерного програмного забезпечення, технологій, периферійних пристроїв, операційних систем, локальних мереж, широкомасштабних мереж, дротових мереж, бездротових мереж, комп'ютерних мереж, мережевої інфраструктури, забезпечування безпеки мереж, веббраузерів, електронних пристроїв, хмарних обчислень та забезпечування безпеки даних для середовища хмарних обчислень. 

Кл.42:

Консалтингові послуги щодо комп'ютерної техніки та комп'ютерних програм; консультаційні послуги щодо комп'ютерних мереж, хмарних обчислень, проєктування центрів обробки даних, проєктування сховищ, інфраструктури центрів обробляння даних, керування комп'ютерними мережами та мережевою інфраструктурою, забезпечування безпеки комп'ютерних мереж, комп'ютерного програмного забезпечення, розробляння та використання комп'ютерного апаратного забезпечення, комп'ютерного мережевого обладнання, телекомунікаційного обладнання, проєктування комп'ютерних мереж, проєктування сховищ, забезпечування безпеки мереж, хмарної інформаційної безпеки, віртуалізації мереж та аналітики; консультування щодо програмних скриптів для автоматизації мереж; консультування щодо розробляння комп'ютерних систем, програмних додатків, архітектури, а також комп'ютерного апаратного забезпечення, програмного забезпечення та мікропрограмного забезпечення, а саме комп'ютерних програм для розробляння програмних додатків; технологічні консультаційні послуги служби технічної підтримки; технологічні консультаційні послуги служби технічної підтримки щодо виявлення та усунення несправностей, а саме діагностика проблем комп'ютерного апаратного забезпечення для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації та забезпечування безпеки комп'ютерних мереж, локальних мереж, широкомасштабних мереж, дротових мереж, бездротових мереж, мережевої інфраструктури, маршрутизаторів, комутаторів, хмарних комп'ютерних мереж та дата-центрів; технологічні консультаційні послуги служби технічної підтримки щодо виявлення та усунення несправностей, а саме діагностика проблем комп'ютерного програмного забезпечення для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації та забезпечування безпеки комп'ютерних мереж, локальних мереж, широкомасштабних мереж, дротових мереж, бездротових мереж, мережевої інфраструктури, маршрутизаторів, комутаторів, хмарних комп'ютерних мереж та дата-центрів; технологічні консультаційні послуги служби технічної підтримки щодо міграції дата-центрів, серверів і баз даних між комп'ютерними мережами; технологічні консультаційні послуги служби технічної підтримки щодо безпеки комп'ютерів, інформації, електронної пошти, веб-безпеки та мережевої безпеки, а саме моніторингу мережевих систем з метою технічної та комп'ютерної безпеки; технологічні консультаційні послуги служби технічної підтримки щодо комп'ютерного програмного забезпечення, розробляння та використання комп'ютерного апаратного забезпечення, обладнання комп'ютерних мереж, телекомунікаційного обладнання, проєктування комп'ютерних мереж, проєктування сховищ, хмарних обчислень, мережевої безпеки, хмарної безпеки, проєктування дата-центрів та аналітики; проєктування комп'ютерних мереж для інших; комп'ютерне програмування; керування функціонуванням, проєктування та розробляння комп'ютерних програмних додатків для підвищення ефективності мережі, проєктування сховищ, хмарної безпеки та проєктування дата-центрів; послуги з проєктування, тестування, інжинірингу, досліджування та консультування, що стосуються комп'ютерів, телекомунікаційних технологій, мереж, комп'ютерного програмного забезпечення, комп'ютерного апаратного забезпечення, комп'ютерного програмування та мережевої безпеки; проєктування та розробляння комп'ютерних мереж, локальних мереж, широкомасштабних мереж, дротових мереж, бездротових мереж та пристроїв для підключення до мереж; тестування, аналізування та оцінювання комп'ютерних мереж; послуги з інженерного консалтингу і інженерного менеджменту у сфері комп'ютерних мереж; консультування щодо хмарного обчислювання; послуги комп'ютерного керування, а саме моніторинг, надавання звітів, керування та автоматизація трафіку даних у бездротових мережах зв'язку та мережі Інтернет; керування бездротовими мережами для інших; оцінювання роботи комп'ютерної мережі, контролювання якості та послуги з аутентифікації; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних обчислювальних мереж; забезпечування технічною інформацією у сфері інжинірингу локальних мереж, широкомасштабних мереж, бездротових мереж, комп'ютерних мереж, маршрутизаторів, мережевої інфраструктури, мережевих програмних додатків, мережевих програм, комп'ютерних програмних додатків, комп'ютерних програм, даних, мережевого трафіку, мережевої інформації, хмарних комп'ютерних мереж, хмарних програм та дата-центрів в режимі онлайн; програмне забезпечення як послуга (SaaS); платформа як послуга (PaaS); хмарне обчислювання даних; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для керування, проєктування, впроваджування, експлуатації, обслуговування, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизації, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізація, захисту, відстежування, оновлювання та усунення несправностей комп'ютерних мереж, локальних мереж, широкомасштабних мереж, дротових мереж та бездротових мереж в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки, відстежування, оновлення та усунення несправностей мережевих програмних додатків, мережевих програм, комп'ютерних програмних додатків та комп'ютерних програм в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для керування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізації, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизування, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюдження, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, забезпечування безпеки, відстежування, оновлення та усунення несправностей маршрутизаторів, мережевих комутаторів, точок доступу до бездротових мереж, точок доступу до дротових мереж, мережевої інфраструктури, комп'ютерної інфраструктури та дата-центрів в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для керування, проєктування, впроваджування, експлуатації, підтримки, контролювання, адміністрування, оптимізування, розробляння, розгортання, тестування, налаштування, автоматизації, хостингу, навігації, переглядання, передавання, розповсюджування, взаємозв'язку, доступу, відображання, моніторингу, аналізування, віртуалізації, захисту, відстежування, оновлення та усунення несправностей хмарних комп'ютерних мереж, хмарних комп'ютерних ресурсів та хмарних програм в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для маршрутизації, перемикання, передавання, обробляння, фільтрування, аналізування, захисту, завантажування, публікування, відображання, позначання, редагування, організування, записування та зберігання даних, відео-, аудіоданих, голосового трафіку, пакетів або інформації в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для забезпечування функціональності безпеки в мережах, а саме для забезпечення фільтрів брандмауера, контролю доступу, віртуальних приватних мереж (VPN), сумісності з протоколами безпеки маршрутизаторів, захисту від мережевого вторгнення та вірусів, шифрування та аутентифікації даних, запобігання втраті даних, відновлення даних, мережевої безпеки та виявлення, фільтрації, аналізування, керування та блокування електронних комунікацій в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням, а саме, завантажних відкритих платформ мережевих програмних додатків для розробляння розгортання, тестування, налаштування, моніторингу та автоматизації мережевих програмних додатків в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для програмування локальних, широкомасштабних і глобальних мереж та мережевої інфраструктури в мобільних пристроях, телевізорах та інших відеопристроях в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для автоматизації, видимості, експлуатації, керування та контролювання роботи мережевої інфраструктури, комп'ютерної інфраструктури, програмних додатків та сервісів в режимі онлайн; забезпечування незавантажним хмарним програмним забезпеченням з віртуальним асистентом для використання в керуванні, моніторингу, усуненні несправностей та автоматизації комп'ютерних мереж за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання в режимі онлайн; надання в режимі онлайн незавантажного програмного забезпечення периферійної служби безпечного доступу (SASE) для захисту даних та мереж; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для відстеження близькості при інфекційних захворюваннях в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для використання в ієрархічній та розподіленій мережевій обробці, аналітиці комп'ютерних мереж, моніторингу комп'ютерних мереж, керуванні комп'ютерними мережами, зберіганні даних, безпеці комп'ютерних мереж, контролюванні доступу до комп'ютерних мереж, інтелектуальному аналізуванні даних, моніторингу, аналізуванні та контролюванні міжмашинної комунікації та взаємодії людини і машини в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для керування комп'ютерними мережами, керування мережевою інфраструктурою, керування інфраструктурою інформаційних технологій та керування інфраструктурою дата-центрів в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для керування мережами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними комп'ютерними програмами для доступу та переглядання комп'ютерної мережевої інфраструктури та системи в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для керування бездротовими точками доступу та точками доступу локальних мереж; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням для периферійної аналітики в режимі онлайн; платформа як послуга (PaaS) для бізнес-підприємств, дата-центрів і постачальників телекомунікаційних послуг для розгортання, керування, усування несправностей, відстежування та оновлювання мережевого програмного забезпечення та послуг; програмне забезпечення як послуга (SaaS) для керування комп'ютерними мережами та телекомунікаційними мережами, забезпечення безпеки даних, моніторингу продуктивності мережі, а також збору та аналізу даних про використання мережі та даних про користувача, пристрій, програми та активність клієнтів; програмне забезпечення як послуга (SaaS), а саме програмне забезпечення для підключення, експлуатації та керування мережевими пристроями через бездротові або дротові мережі; програмне забезпечення як послуга (SaaS), а саме програмне забезпечення для підключення, експлуатації та керування мережевими пристроями Інтернету речей (IoT); програмне забезпечення як послуга (SaaS), а саме програмне забезпечення для керування програмними додатками від машини до машини та мережами від машини до машини; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням та хмарними платформами для міжмашинних мереж для підключення до даних, керування пристроями, конфігурації, підготовки, керування, інтеграції та контролювання пристроїв Інтернету речей (IoT) в режимі онлайн; туманні обчислювальні сервіси, а саме забезпечування віртуальними комп'ютерними системами, в яких обчислювальні ресурси і сервіси програмних додатків розподілені у вигляді децентралізованої обчислювальної інфраструктури; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням та хмарними платформами, які маршрутизують і передають дані між підключеними пристроями, програмними додатками та платформами даних в режимі онлайн; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням та хмарними платформами для збирання, підключення, передавання та аналізування міжмашинних даних з підключених пристроїв, програмних додатків та комп'ютерних мереж та між ними в режимі онлайн; програмне забезпечення як послуга (SaaS), а саме програмне забезпечення для проєктування, планування, підготовки, експлуатації та оптимізації комп'ютерних мереж і телекомунікаційних мереж; платформа як послуга (PaaS), а саме програмне забезпечення для проєктування, планування, підготовки, експлуатації та оптимізації комп'ютерних мереж і телекомунікаційних мереж; програмне забезпечення як послуга (SaaS), а саме програмне забезпечення для безпеки даних та моніторингу, аналізування та оптимізації продуктивності комп'ютерних мереж та програмних вебдодатків; платформа як послуга (PaaS), а саме комп'ютерні програмні платформи для безпеки даних та моніторингу, аналізування та оптимізації комп'ютерних мереж та продуктивності програмних вебдодатків. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 135835 (заявка m200914040): juniper networks
*135835 m200914040
Свідоцтво торговельну марку № 135834 (заявка m200914038)
*135834 m200914038
Свідоцтво торговельну марку № 139700 (заявка m201002519): juniper
*139700 m201002519
Свідоцтво торговельну марку № 122308 (заявка m200812940): juniper; networks
*122308 m200812940
Свідоцтво торговельну марку № 101854 (заявка m200714258): junos
*101854 m200714258
Свідоцтво торговельну марку № 160056 (заявка m201102863): qfabric
*160056 m201102863
Свідоцтво торговельну марку № 122307 (заявка m200812936): juniper networks
*122307 m200812936
Свідоцтво торговельну марку № 135836 (заявка m200914042): junos
*135836 m200914042

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 327425 (заявка m202103725): juniper driven by mist ai; аі
*327425 m202103725