Свідоцтво на знак № 100299

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 100299 (заявка m200702743): 1

100299

m200702743

10.12.2008

21.02.2017

21.02.2007

10.12.2008, бюл. № 23/2008

Максимович Ярослав Володимирович;
Вул. Мазепи, 13 А/268, м. Львів, 79068 (UA)

Крилова Надія Іванівна

ТОВ «Крилова і партнери», Крилова Надія Іванівна;
Вул. Мішина, 4, оф. 39, м. Київ, 151, 03151 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агентства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; служби працевлаштовування; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); складання звітів про стан рахунків; статистичне інформування; телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту продовольчих товарів для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і веб-сайтах інформації щодо асортименту продовольчих товарів,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари