Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 41060 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 41060 (заявка 2002087040): tavrika; таврика
(111)
Номер свідоцтва
41060
(210)
Номер заявки
2002087040
(151)
Дата реєстрації знака
15.06.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
31.08.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.08.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
20.08.2022
(220)
Дата подання заявки
20.08.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.06.2004, бюл. № 6/2004
(731)
Заявники

Акціонерний банк «Таврика»;
Вул. Рєпіна, ###, м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, 99028 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство "БАНК "ТАВРИКА";
Вул. Дмитрівська, 92-###, м. Київ, 01135 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Васільєва Ольга Борисівна;
Вул. Радянська, 41, кв. 1, м. Севастополь, Крим, 99011

(750)
Адреса для листування

Публічне акціонерне товариство "БАНК "ТАВРИКА";
Вул. Дмитрівська, 92-94, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аналізування собівартості; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; перевіряння рахунків (аудит); прогнозування економічне; сприяння продажеві пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет. 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; взаємні безготівкові розрахунки; створювання взаємних фондів; обслуговування за виплатними картками; випускання виплатних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; доброчинство фінансове; випускання дорожніх чеків; зберігання цінностей; збирання добродійного фонду; збирання наймової плати; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; наймання нерухомого майна; обмінювання грошей; оцінювання коштовностей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; електронне переказування коштів; надавання позик фінансових; позикові агентства; позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; фінансування; посередницькі послуги з цінних паперів. 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; дублювання комп'ютерних програм; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; комп'ютерне програмування; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 41061 (заявка 2002087041): а; a
*41061 2002087041

Схожі торговельні марки