Заявка на торговельну марку № m202316875 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202316875: rapidflex
(210)
Номер заявки
m202316875
(220)
Дата подання заявки
13.09.2023
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апарати для записування медіаданих; апарати для записування, передавання та відтворювання звуку та зображень; диски резервного копіювання для комп'ютерів; хмарні сервери; комунікаційні сервери (комп'ютерне апаратне забезпечення); складові деталі для комп'ютерів та комп'ютерні периферійні пристрої; складові деталі для комп'ютерів; сервери комп'ютерних баз даних; дисководи до комп'ютерів та блоки пам'яті комп'ютера для пристроїв, які підключеня до мережі для обміну файлами та хмарного резервування; комп'ютерне апаратне та програмне забезпечення для зберігання даних; комп'ютерне апаратне забезпечення для підвантаження, зберігання, пошуку, завантаження, передавання та доставляння цифрового контенту; комп'ютерне апаратне забезпечення для підвантаження, зберігання, пошуку, завантаження, передавання та доставляння цифрового контенту; комп'ютерне апаратне забезпечення для пошуку даних; комп'ютерне апаратне забезпечення; блоки пам'яті комп'ютера; комп'ютерне мережеве апаратне забезпечення; комп'ютерні мережеві сервери; комп'ютерні мережеві пристрої для зберігання, а саме пристрої для зберігання та резервування електронних даних за допомогою локальних або телекомунікаційних мереж; комп'ютерні сервери; комп'ютерне програмне забезпечення для пошуку інформації; обладнання для обробляння інформації; обладнання для зберігання даних, а саме: жорсткі диски, цифрові диски, накопичувачі твердотільні, носії медіа даних цифрові порожні, гібридні жорсткі диски та периферійні пристрої для комп'ютерів; обладнання для зберігання даних; блоки пам'яті електронні; файлові сервери; блоки флеш пам'яті; жорсткі диски; інтегральні схеми; внутрішні корпуси жорстких дисків; внутрішні корпуси твердотільних накопичувачів; апаратне забезпечення мережевого сервера; мережевий сервер; пристрої напівпровідникові запам'ятовуючі; програмне забезпечення для надання доступу до даних, в тому числі відеоданих, які зберігаються на розподільних комп'ютерних пристроях для зберігання; програмне забезпечення для стиснення даних; програмне забезпечення для аналізування та оптимізації комп'ютерних систем; програмне забезпечення для шифрування даних; програмне забезпечення для збільшення місця для зберігання даних; програмне забезпечення для керування та адміністрування пристроями зберігання даних; накопичувачі твердотільні. 

Кл.37:

Встановлювання комп'ютерного мережевого апаратного забезпечення; встановлювання апаратного забезпечення комп'ютерних систем; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення. 

Кл.42:

Хмарне обчислювання даних; аналізування комп'ютерної системи; проєктування комп'ютерної системи; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного та програмного забезпечення; проєктування, розробляння, оновлювання та обслуговування жорстких дисків даних, накопичувачів твердотільних та комп'ютерного обладнання для зберігання даних; електронне зберігання даних; послуги електронного зберігання дляархівування баз даних, зображень таінших електронних даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); обслуговування вбудованих програм та програмного забезпечення; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування; забезпечування технічними порадамищодо комп'ютерного програмногозабезпечення; забезпечування технічною інформацією щодо комп'ютерного апаратного забезпечення, комп'ютерного зберігання даних, зберігання інформації, комп'ютерних мереж та мережевихінтерфейсів, дисководів, комп'ютернихдисководів та електронних блоків пам'яті; технічне консультування щодо інформаційних технологій (IT); послуги з технічної підтримки щодозберігання даних, керування даними тарезервування електронних даних,локально та у хмарі; послуги з технічної підтримкипрограмного забезпечення, а саме щодоміграції центрів обробки даних, серверів ібаз даних; послуги з технічної підтримка, а саме технічне адміністрування серверів для інших осіб та усунення несправностей задопомогою діагностики проблем сервера; технічна підтримка, а саме усунення несправностей комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання вбудованих програм та програмного забезпечення. 

Схожі торговельні марки