Свідоцтво на торговельну марку № 84932 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 84932 (заявка m200612228): dtv; un; українська; цифрова; телемережа; joint; stock; company; ukrainian; digital; network
(111)
Номер свідоцтва
84932
(210)
Номер заявки
m200612228
(151)
Дата реєстрації знака
26.11.2007
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.08.2016
(220)
Дата подання заявки
16.08.2006
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.11.2007, бюл. № 19/2007
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій; блакитний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Герасимова Ірина Григорівна;
Вул. Пухова, 103, кв. 67, м. Чернігів, 14000

(750)
Адреса для листування

Закрите акціонерне товариство «Українська цифрова телемережа»;
А/с 15, м. Київ, 13, 01013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; менеджмент у галузі бізнесу; адміністративна діяльність у галузі бізнесу; офісна служба 

Кл.38:

Телекомунікації 

Інші торговельні марки цього власника