Свідоцтво на знак № 139568

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 139568 (заявка m200915863): звіт оператор

139568

m200915863

10.06.2011

25.11.2019

25.11.2009

10.06.2011, бюл. № 11/2011

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗВІТНОСТІ»;
Вул. Січових Стрільців (Артема), 50, м. Київ, 04053 (UA)

Долінський Д.І.;
А/с 36, м. Київ, 03087 (UA)

 

Кл.9:

Програми комп'ютерні оперативного обслуговування (записані) 

Кл.35:

Аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; представляння продуктів через засоби комунікації, а саме через мережу інтернет, з метою роздрібного продажу; складання звітів про стан рахунків; допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; експертування на ділову успішність; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; розповсюджування зразків типових форм документів; допомога в керування справами щодо подання звітності в електронній формі; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); консультування щодо керування справами при поданні звітності в електронній формі; поради щодо налагоджування і керування справами в системі електронного документообігу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; оцінювання ділове; ділове інформування; економічне прогнозування; фахове консультування щодо підприємництва в системі електронного документообігу; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; статистичне інформування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.38:

Інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); доступ до світової комп'ютерної мережі, а саме послуги з підключення до системи електронного документообігу; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації) щодо здійснення електронного документообігу; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телефонний; передавання повідомин і зображень комп'ютерне; наймання (прокат) модемів для здійснення електронного документообігу; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надавання доступу до баз даних; надання чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; пошта електронна; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо проводіння телеконференцій (консультацій) в режимі он-лайн за допомогою мережі інтернет 

Кл.42:

Відновлювання комп'ютерної бази даних; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; дизайн в оформлянні інтер'єру; випробовування текстилю; дублювання комп'ютерних програм; експертування; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; наймання (прокат) комп'ютерної техніки, серверів або іншого комп'ютерного обладнання; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; проектування комп'ютерних систем; консультування щодо комп'ютерної техніки та щодо встановлювання програмного забезпечення; комп'ютерне системне аналізування; комп'ютерне програмування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); надання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо комп'ютерної техніки; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; розміщування комп'ютерних веб-сайтів 

Кл.45:

Забезпечування охорони авторських прав; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; правниче досліджування; реєстрування доменних імен (правничі послуги) 

Інші торговельні марки цього власника