Свідоцтво на торговельну марку № 246924 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 246924 (заявка m201624361): 52; 25; tatratea; т
(111)
Номер свідоцтва
246924
(210)
Номер заявки
m201624361
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.11.2026
(220)
Дата подання заявки
03.11.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2018, бюл. № 17/2018
(731)
Заявники

КАРЛОФФ, с.р.о.;
Прадіарен 40, 060 01 Кєжмарок, Словацька Республіка (SK)

(732)
Власники

КАРЛОФФ, с.р.о.;
Прадіарен 40, 060 01 Кєжмарок, Словацька Республіка (SK)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ІВП Група», Кістерський Кирило Арсенійович;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Алкогольні напої, крім пива; бренді; алкогольні коктейлі; перегінні алкогольні напої; спиртові екстракти; лікери; спиртні напої; спиртні напої на основі чаю