Свідоцтво на торговельну марку № 301638 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301638 (заявка m201817468): guidepoint
(111)
Номер свідоцтва
301638
(210)
Номер заявки
m201817468
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.07.2028
(220)
Дата подання заявки
26.07.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

Чабб АйЕнЕй Холдінгс Інк., корпорація штату Делавер (Chubb INA Holdings Inc., a Corporation of Delaware);
436 Волнат Стріт, Філадельфія, PA 19106, Сполучені Штати Америки (436 Walnut Street, Philadelphia, PA 19106, UNITED STATES) (US)

(732)
Власники

Чабб АйЕнЕй Холдінгс Інк., корпорація штату Делавер (Chubb INA Holdings Inc., a Corporation of Delaware);
436 Волнат Стріт, Філадельфія, PA 19106, Сполучені Штати Америки (436 Walnut Street, Philadelphia, PA 19106, UNITED STATES) (US)

(740)
Довірена особа

Бочаров Максим Анатолійович (№ 367);
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, офіс 3, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Бочаров Максим Анатолійович;
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, кв. 3, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; поради, інформування та довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; рекламування; визначання громадської думки; організовування виставок (на комерційні або рекламні потреби); консультування з керування ризиками у сфері підприємницької діяльності; консультування у сфері підприємницької діяльності, а саме надавання комерційних порад щодо впровадження програм з забезпечування безпеки та програм щодо запобігання втратам, які виявляють, зменшують та запобігають страховим ризикам; керування підприємницькою діяльністю програм страхування; збирання та аналізування статистичних даних у сфері страхування на комерційні потреби; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності для підприємств та юридичних осіб; аудит страхових позовів; надавання інформації щодо підприємницької діяльності страховим брокерам у сфері страхових компаній; послуги у сфері підприємницької діяльності, а саме аудит страхових премій; ведення бухгалтерського обліку для інших, для управління страховими ризиками та цілей дотримання нормативних вимог; аутсорсингові послуги у сфері бізнес-аналітики позовів зі страхування; консультаційні, інформаційні та дорадчі послуги щодо вищезазначених послуг 

Кл.36:

Страхування; забезпечування інформацією у сфері страхування майна та страхування від нещасних випадків, в тому числі інформацією щодо управління ризиками за допомогою веб-сайтів (інтернет-порталів) з обліковими записами (акаунтами) користувачів; послуги зі страхування та управління страховими ризиками в режимі он-лайн; фінансове керування ризиками для інших для запобігання збитків та консультування щодо цього, в тому числі з наданням страхових рекомендацій для застрахованих осіб та відслідковуванням їх діяльності 

Інші торговельні марки цього власника