Свідоцтво на торговельну марку № 122902 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 122902 (заявка m200903450): центр комплектации фасадов; є; t
(111)
Номер свідоцтва
122902
(210)
Номер заявки
m200903450
(151)
Дата реєстрації знака
11.05.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
15.03.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.03.2019
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
27.03.2029
(220)
Дата подання заявки
27.03.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.05.2010, бюл. № 9/2010
(731)
Заявники

Кусайкін Олександр Олександрович;
Вул. Ахсарова, 13, кв. 112, м. Харків, 61204 (UA)

Дрепін Дмитро Миколайович;
Просп. Перемоги, 60, кв. 157, м. Харків, 61202 (UA)

(732)
Власники

Дрепін Дмитро Миколайович;
Просп. Перемоги, 60, кв. 157, м. Харків, 61202 (UA)

(740)
Довірена особа

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Єреванська, 18А, кв. 17, м. Київ, 03087

(750)
Адреса для листування

Кондратюк І.В.;
Вул. Єреванська, 18А, кв. 17, м. Київ, 03087 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; металеві кодоли і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 224586 (заявка m201506397): alumomilano; итальянский декоративный профиль
*224586 m201506397
Свідоцтво торговельну марку № 224874 (заявка m201517836): слон
*224874 m201517836
Свідоцтво торговельну марку № 223094 (заявка m201517690): кмд; kmd
*223094 m201517690
Свідоцтво торговельну марку № 170450 (заявка m201206010): ті; титан; навесные фасады из стали; ti
*170450 m201206010
Свідоцтво торговельну марку № 226380 (заявка m201523133): текто; tekto
*226380 m201523133