Свідоцтво на торговельну марку № 71482 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 71482 (заявка m200507283): tarot; таро; tapo
(111)
Номер свідоцтва
71482
(210)
Номер заявки
m200507283
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
05.07.2015
(151)
Дата реєстрації знака
15.01.2007
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.07.2015
(220)
Дата подання заявки
04.07.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.01.2007, бюл. № 1/2007
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТЕЛІТ»;
Вул. Солом'янська, 11 А, м. Київ, 110, 03110 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТЕЛІТ»;
Вул. Солом'янська, 11 А, м. Київ, 110, 03110 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кістерський Кирил Арсенійович;
А/с 87, ТОВ "ІВП Група", м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Кістерський Кирило Арсенійович;
А/с 87, м. Київ, 135, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; всі послуги, що включені до 38 класу, в тому числі: абонентський телеграфний зв'язок; послуги телеграфного агентства і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; агентства новин; передавання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; посилання телеграм; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури. 

Інші торговельні марки цього власника