Свідоцтво на знак № 66317 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 66317 (заявка 20041213418): triton
(111)
Номер свідоцтва
66317
(210)
Номер заявки
20041213418
(151)
Дата реєстрації знака
15.08.2006
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
05.08.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
16.12.2014
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
16.12.2024
(220)
Дата подання заявки
16.12.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.08.2006, бюл. № 8/2006
(731)
Заявники

Стрежемецький Ігор Павлович;
Вул. Федьковича, 6/55, кв. 2, м. Київ, 138, 03138 (UA)

(732)
Власники

Стрежемецький Ігор Павлович;
Вул. Федьковича, 6/55, кв. 2, м. Київ, 138, 03138 (UA)

(740)
Довірена особа

Могилевський Валентин Михайлович;
Вул. Остапа Вишні, 5, кв. 38, м. Київ, 01043

(750)
Адреса для листування

«ІННОТЕК-К», Могилевський В. М.;
А/с 23, м. Київ, 42, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.28:

Рибальське приладдя, в тому числі: поплавці, виявники клювання, грузила, відчепи, повідки, принади для рибалення штучні, рибники, підсаки, підставки під вудки 

Кл.35:

Розміщування в одому місці, на користь іншим особам, рибальського приладдя, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах оптової та роздрібної торгівлі 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 66318 (заявка 20041213420): би-серия "гром"; би серия гром
*66318 20041213420

Схожі торговельні марки