Заявка на торговельну марку № m201213876 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201213876: polibond; aluminum composite panel
(210)
Номер заявки
m201213876
(220)
Дата подання заявки
10.08.2012
(731)
Заявники

Цівенко Юліс Васильович;
Вул. Островського, ###, кв. ###, м. Київ, 03035 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Вітченко Оксана Миронівна;
А/с 138, м. Вишгород, 07300 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Алюмінієві композитні панелі 

Кл.35:

Розміщування будівельних матеріалів в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; сприяння продажеві (посередництво) 

Інші торговельні марки цього власника