Свідоцтво на знак № 50645 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 50645 (заявка 2003077443): процеси механічної обробки верстати та інструмент; міжнародна науково-технічна конференція; житомир
(111)
Номер свідоцтва
50645
(210)
Номер заявки
2003077443
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
05.07.2013
(151)
Дата реєстрації знака
15.06.2005
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
04.07.2013
(220)
Дата подання заявки
04.07.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.06.2005, бюл. № 6/2005
(731)
Заявники

Житомирський державний технологічний університет;
Вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005 (UA)

(732)
Власники

Житомирський державний технологічний університет;
Вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005 (UA)

(750)
Адреса для листування

ЖДТУ, патентний відділ, Ципоренко О. Д.;
Вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 267590 (заявка m201725871): житомирський державний технологічний університет; навчання наука мобільність; all in one; freetime
*267590 m201725871